Senatorii au adoptat, pe 5 mai, un proiect iniţiat de Guvern care are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei naţionale, în sensul încadrării cu personal didactic titular la clasa pregătitoare prin asigurarea mobilităţii acestuia.
Potrivit raportului adoptat de comisia de specialitate, proiectul mai reglementează funcţionarea claselor sub efectivul minim în zonele izolate din mediul rural, precum şi asigurarea ocupării funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar şi casele corpului didactic şi a funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în inspectoratele şcolare, până la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii.
Conform unui amendament admis, „cadrele didactice calificate care au participat şi obţinut în ultimii trei ani nota/media de cel puţin 7,00 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar, au definitivarea în învăţământ şi sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată pe acel post/catedră de cel puţin trei ani de zile devin titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar, li se modifică durata contractului încheiat cu unitatea de învăţământ, în durată nedeterminată, dacă postul didactic/catedra este vacant/ă şi are viabilitate”.
De asemenea, „cadrelor didactice calificate care au participat în ultimii ani la concursul naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar, au obţinut nota/media de cel puţin 7,00, au definitivarea în învăţământ şi sunt încadrate cu contract individual de muncă pe durată determinată, mai mică decât cea prevăzută de lege, pe un post-catedră, li se modifică durata contractului de muncă pe durată nedeterminată la data la care acumulează trei ani pe postul/catedra respectivă şi acesta are valabilitate pe durata nivelului de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial sau liceal, după caz”.
Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor, Senatul fiind for decizional în acest caz. AGERPRES