univ vasile alecsandri.jpgPromovarea dimensiunii europene în învăţământul superior băcăuan, reprezintă pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, un obiectiv prioritar pentru anul 2010.

În acest sens, asigurarea calităţii va fi realizată prin: elaborarea programelor de învăţământ pentru a fi evaluate la nivel local, naţional şi european; organizarea Universităţii pentru evaluarea la nivel naţional şi european; îmbunătăţirea procedurilor pentru participarea studenţilor la procesul de evaluare; elaborarea sistemelor interne de acreditare şi certificare pentru procesul didactic şi pentru activitatea de cercetare şi corelarea acestora cu sistemele naţionale şi europene; integrarea în reţelele naţionale şi internaţionale de învăţământ şi cercetare.

În acelaşi timp, se va urmări:

– Continuarea organizării sistemului de învăţământ bazat pe trei cicluri (LMD);

– Promovarea mobilităţii pentru studenţi şi cadre didactice;

– Dezvoltarea relaţiilor colegiale şi a relaţiilor profesor – student pentru prevenirea şi descurajarea unor acţiuni care să duca la încălcări ale codului de etică academică;

– Optimizarea implementării ECTS;

– Implementarea Registrului Matricol Unic;

– Elaborarea procedurilor de recunoaştere a diplomelor (elaborarea suplimentului la diplomă într-o limbă de circulaţie internaţională). În viitor MECTS va abilita Universităţile să poată recunoaşte diplomele;

– Dezvoltarea dimensiunii sociale a învăţământului superior (bursele private). Universitatea va acorda în anul 2010 burse din fonduri proprii în valoare de 450.000 lei;

– Dezvoltarea programelor de formare continuă în conceptul „Învăţare pe tot parcursul vieţii” şi a programelor de conversie profesională;

– Integrarea în Spaţiul European al Cercetării (SEC).