Elevii care doresc să devină lideri, să reprezinte interesele colegilor lor și să facă voluntariat în cea mai reprezentativă structură asociativă a elevilor din România, Consiliul Elevilor, au ocazia să candideze în perioada 23 septembrie – 14 octombrie la funcţiile vacante de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar executiv din cadrul Consiliilor Şcolare ale Elevilor.

În fiecare an, Consiliul Național al Elevilor dă startul alegerilor în Consiliile Şcolar ale Elevilor din unitățile de învățământ din țară, iar în acest an data de deschidere a perioadei de candidatură este 23 septembrie 2013.

Alegerile în Consiliul Şcolar al Elevilor reprezintă, în primul rând, posibilitatea elevilor de a se implica activ într-un proces electoral şi a învăţa ce înseamnă puterea votului democratic. De asemenea, Consiliul Elevilor este o şcoală a democraţiei care promovează valorile europene, acțiunile de voluntariat și investește în educația non-formală a tinerilor.

Astfel, până în data de 14 octombrie 2013, orice elev care nu se află într-un an terminal la liceu îşi poate depune candidatura online pentru o funcţie în cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor pe platforma www.wedu.ro. Documentele pentru dosarul de candidatură pot fi descărcate în format electronic de pe http://consiliulelevilor.org/alegeri-consiliul-elevilor-2013.php. De asemenea, dosarul de candidatură trebuie listat şi predat în format fizic la comisia de concurs şi validare înfiinţată la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. Până în data de 14 octombrie vor avea loc în paralel campanii electorale, sesiuni de dezbateri şi întrebări între candidaţii din fiecare unitate de învăţământ din țară.

Începând cu data de 25 octombrie, vor avea lor sesiunile electorale la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ pe baza calendarului de alegeri elaborat şi votat de Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor. După finalizarea alegerilor, noii reprezentanţi ai elevilor se vor întâlni în cadrul primei Adunării Generale a Consiliului Judeţean al Elevilor.

Preşedinţii, Vicepreşedinţii şi Secretarii Consiliilor Şcolare ale Elevilor beneficiază anual de formări pe diverse teme precum leadership, comunicare, muncă în echipă, inteligenţa emoţională, public speacking, debate, şi managementul scrierii de proiect. De asemenea, membrii Consiliului Elevilor au ocazia de a se întâlni la nivel judeţean, regional şi naţional în forumuri statutare în cadrul cărora se dezbat subiecte precum drepturile elevilor din România şi creşterea calităţii sistemului de învăţământ românesc. Nu în ultimul rând, reprezentanţii elevilor se întâlnesc cu factori de decizie politici şi din societatea civilă în vederea rezolvării unor probleme precum finanţarea în educaţie, acordarea de drepturi elevilor în forurile decizionale din cadrul unităţii de învăţământ sau acordarea unor drepturi sociale elevilor din România.
Consiliul Naţional al Elevilor este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei Naţionale cu rol în procesul decizional. Consiliul Elevilor conlucrează pentru îndeplinirea obiectivelor cu autorităţile locale şi judeţene, cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, cu Direcţiile de Sport şi Tineret şi nu în ultimul rând cu asociaţii care sprijină activitatea de tineret la nivel local, judeţean şi naţional. În acest an Consiliul Elevilor a militat şi militează pentru acordarea a 6% din PIB pentru educaţie în 2014, pentru acordarea dreptului de vot al reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, pentru decontarea integrală a transportului navetiştilor, pentru aprobarea Statutului Elevilor dar şi pentru respectarea Art. 16, alin.(3) din Legea Educaţiei Naţionale privind gratuitatea învăţământului liceal şi implicit finanţarea de către stat a tuturor materialelor didactice necesare desfăşurării actului educaţional ( manuale, planşe, lecţii AEL, infrastructură şcolară etc).