ministerul educatiei.jpgMinistrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a aprobat, printr-un ordin, crearea de comisii de verificare a datelor şi informaţiilor raportate de universităţi în procesul de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior din România.

Potrivit ordinului publicat pe site-ul MECTS, comisiile de verificare îşi vor desfăşura activitatea în instituţiile de învăţământ superior începând cu 20 iunie şi până la finalizarea misiunii acestora. Totodată, ordinul prevede că instituţiile de învăţământ superior au obligaţia să pună la dispoziţia comisiei de verificare lista de publicaţii ştiinţifice sau de produse artistice pe total universitate şi pe domenii de ierarhizare, conform raportărilor numerice realizate conform OMECTS 4072/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Universităţile din România au raportat date şi informaţii în vederea evaluării lor şi a programelor de studii cu scopul clasificării instituţiilor de învăţământ superior şi ierarhizării programelor de studii. În urma verificării, comisia de verificare va întocmi un raport care se semnează de către toţi membri comisiei şi de conducerea instituţiei de învăţământ superior, reprezentată prin rector, în două exemplare originale. Un exemplar va rămâne la dispoziţia instituţiei de învăţământ superior şi un exemplar este înaintat de către comisia de verificare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de 24 de ore de la data încheierii verificării.

Ordinul precizează că Direcţia Generală Învăţământ Superior, Echivalarea şi Recunoaşterea Studiilor şi Diplomelor, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, instituţiile de învăţământ superior acreditate din România şi persoanele nominalizate în comisii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.AGERPRES