elevi_mici.jpgÎnscrierea copiilor în clasa întâi pentru anul şcolar 2011 – 2012 va putea fi realizată în perioada 3 martie – 6 mai, potrivit Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti . Conducerile unităţilor de învăţământ îi vor informa pe părinţi asupra necesităţii înscrierii copiilor în clasa întâi pe cât posibil până la data de 6 mai 2011, precizează IŞMB.

Totodată, conducerea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti le-a solicitat reprezentanţilor şcolilor ca, până la data de 3 martie, la intrarea în fiecare unitate de învăţământ, să se afle un panou destinat înscrierilor pentru clasa întâi, care să cuprindă data la care începe înscrierea, numărul de clase care vor funcţiona în anul 2011 – 2012, documentele necesare înscrierii.

De asemenea, la panou va fi prezentată zilnic situaţia privind cererile de înscriere depuse de părinţi. Potrivit IŞMB, înscrierea va fi realizată în funcţie de situaţia arondării străzilor din fiecare circumscripţie şcolară, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. „Unităţile de învăţământ vor informa comunitatea locală şi părinţii despre situaţia exactă a arondării străzilor prin afişare la loc vizibil”, susţin reprezentanţii IŞMB. Pot fi înscrişi în limita locurilor disponibile şi elevii care au domiciliul în afara circumscripţiei şcolare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Şcolilor.


„Conducerea unităţilor de învăţământ va răspunde în scris în timp util solicitării de înscriere depuse de părinţi şi va afişa până la data de 6 mai 2011 lista copiilor înscrişi în clasa întâi. Este interzisă condiţionarea înscrierii în clasa întâi de susţinerea unor teste (cu excepţia celor prevăzute de regulament), precum şi perceperea unor taxe sau „sponsorizări” din partea părinţilor”, susţine IŞMB. Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite până la data de 3 martie inspectoratelor şcolare ale sectoarelor graficul înscrierilor la clasele I pentru anul şcolar 2011 – 2012, iar inspectoratele şcolare ale sectoarelor 1 – 6 vor centraliza şi transmite situaţia la IŞMB până la data de 7 martie 2011. Proiectul Planului de şcolarizare în anul viitor pentru clasa întâi în municipiul Bucureşti cuprinde 13.844 de locuri. AGERPRES