gavrila_camelia3.jpgReprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi au anunţat că până pe 2 noiembrie elevii îşi pot depune cererile pentru înscrierea la Centrul Regional pentru Tineri Capabili de Performanţă Iaşi. Conform inspectorului şcolar general Camelia Gavrilă, cererile de înscriere ale elevilor interesaţi de excelenţă pot fi transmise coordonatorilor.

„Performanţa şcolară, excelenţa şi reuşitele elevilor pasionaţi de ştiinţe, arte, limbi străine, discipline socio-umane rămân repere în strategiile educaţionale ale Inspectoratului Şcolar pornind de la premisa că talentul, vocaţia, preocuparea pentru studiu şi învăţare temeinică trebuie formate şi modelate într-o şcoală responsabilă, cu profesori competenţi şi dăruiţi, care pot fi mentori autentici”, a declarat prof.dr Camelia Gavrilă, inspector şcolar general al ISJ Iaşi.

Centrul Regional pentru Tineri Capabili de Performanţă Iaşi este primul înfiinţat în România, destinat copiilor supradotaţi, prin ordinul Ministerului Educaţiei din 2001. El îşi continuă activitatea şi în acest an şcolar cu denumirea de Centrul de Excelenţă (CEX) Iaşi, ca instituţie cu personalitate juridică, înfiinţată tot printr-un ordin al ministerului de resort din 2013.

De la înfiinţare şi până acum, Centrul de Excelenţă Iaşi are rolul de a asigura tinerilor cu abilităţi speciale o pregătire deosebită, bine focalizată pe aptitudinile şi nevoile lor de instruire, de a promova metodologii şi instrumente pentru depistarea valorilor autentice şi stimularea creativităţii specifice.

Conform lui Gavrilă, primele şedinţe ale CEX Iaşi vor fi programate în intervalul 4-6 noiembrie. AGERPRES