Începe admiterea de toamnă la Universitatea “Danubius” din Galați

Facultățile Universității ”Danubius” sunt pregătite pentru a doua sesiune de admitere cu programe de licență, de master, candidații putând opta și pentru a urma cursurile postuniversitare în domeniul Drept sau alte cursuri de formare continuă de interes pentru o paletă generoasă de profesii. La ce facultăți vă mai puteți înscrie și care avantajele opțiunii de a urma cursurile universitare de licență sau master la Universitatea ”Danubius”?

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, puteți opta pentru:

  • FACULTATEA DE DREPT – Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) – şi cu predare în limba engleză

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 50%!

Pentru cursurile universitare de MASTER, puteți opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT

Nou!!! DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

 

                FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

În functie de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, absolventii sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) sau la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiu in CAFR fara examen si, totodata, le sunt echivalati doi ani de stagiu.

 

  • Acord încheiat cu CAFR pentru dobândirea calității de auditor financiar, după finalizarea studiilor de masterat. 

 

                FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ– MASTER INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius”.

 

                CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ

CURSURI DE FORMARE ACREDITATE DE COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA:

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ACREDITATE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI:

CURSURI DE SPECIALIZARE:

CURSURI DE PERFECȚIONARE:

CURSURI DE CALIFICARE:

În cazul în care sunteți nehotărât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmați, este alături de dumneavoastră unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.