În perioada 5-11 septembrie 2021, șase profesori de  Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani, au participat în cadrul proiectului Erasmus + „Fii deștept! Fii prezent!” la cea de-a treia mobilitate, care a avut loc în Spania, la Barcelona.

Această mobilitate a avut drept scop participarea profesorilor la cursul de formare „Managerierea conflictelor, inteligența emoțională si prevenirea bullyingului”.

În timpul formării, cadrele didactice au dobândit competențe privind gestionarea conflictelor,  dezvoltarea inteligenței emoționale,  prevenirea  și diminuarea fenomenului de bullying.

O preocupare permanentă a cursanților a fost însușirea conceptelor privind  inteligența emoțională, formarea unor aptitudini de ascultare activă și comunicare cu elevii. Worshopurile  desfășurate au accentuat importanţa inteligenţei emoţionale în procesul de comunicare dintre profesor și elevi, precum şi în dezvoltarea  aptitudinilor de comunicare a profesorilor. În urma discuțiilor purtate s-a constatat că erorile de comunicare sunt parte din viața noastră și mulți dintre noi realizăm o comunicare defectuoasă. Consecințele unei comunicări slabe au efect negativ, pot duce la resentimente, frustrare și bullying.

Utilizând arta abstractă, profesorii au realizat ateliere practice, au deprins tehnici pentru a forma elevilor o atitudine pozitivă față de ei înșiși, față de alții, au exersat diferite tehnici pentru gestionarea emoțiilor puternice, a stărilor de anxietate și stres. Gestionarea emoţiilor, a autocontrolului, abilitatea de a citi informaţii obținute pe diferite canale de comunicare cu ajutorul empatiei  au reprezentat strategii pentru a preîntâmpina bullyingul.

Ultimele teme abordate în cadrul acestui curs de formare au vizat prezentarea unor metode de educare “life skills” în vederea  pregătirii elevilor pentru viață, dar și realizarea unui proiect pentru îmbunătățirea acestor competențe ale elevilor, cu ajutorul Design Thinking.