uvvg_deschidere_2012_1.jpgPeste 15.000 de studenţi şi masteranzi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, instituţie de învăţământ superior privată, între care 3.300 admişi în anul I în acest an, au participat, luni, la deschiderea noului an de învăţământ universitar.

Alături de studenţi şi cadre didactice, la festivităţile organizate în campusul universitar care poartă numele patronului spiritual al universităţii arădene au luat parte reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai unor instituţii deconcentrate în teritoriu, reprezentanţi ai unor culte religioase, politicieni şi, nu în ultimul rând, delegaţii din străinătate ale unor universităţi partenere din Germania, Italia, Serbia, Ucraina şi Ungaria.

Prezent la festivităţi, fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu a spus, între altele, că fiecare cetăţean care se recunoaşte în cultura şi viitorul unei naţiuni are datoria să crească în şcoală, ştiind foarte bine că şcoala, cunoaşterea, reprezintă nu doar o investiţie pentru prezent, cât pentru viitor.

„Fiecare lucru pe care îl veţi cunoaşte stimaţi studenţi nu va fi pentru dumneavoastră un risc, ci va fi un mare câştig. Fiecare cărămidă pe care o veţi pune la destinul dumneavoastră viitor, în interiorul academiei, vă va ajuta să ajungeţi acolo unde meritul şi competenţa sunt deopotrivă cunoscute. Omul cu şcoală trebuie să fie pentru noi, membrii corpului academic, obiectivul esenţial, scopul prezenţei noastre universitare. Omul cu şcoală înseamnă însă pentru studenţii universităţii, ceea ce trebuie să reprezinte modelul. În trecut se spunea: ai carte, ai parte. Fără ca astăzi să schimbăm mult din semnificaţia acestei expresii, spunem: cine are carte, reuşeşte”, a afirmat Mihai Răzvan Ungureanu.

La rândul său, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, a subliniat că, pentru această universitate, anul de învăţământ 2011-2013 prezintă o foarte mare importanţă, având în vedere că este necesară creşterea calităţii absolvenţilor.

„După 22 de ani de învăţământ academic, UVVG Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii transilvane şi euroregionale, integrată în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, fapt confirmat de profilul profesional al celor peste 50.000 de absolvenţi ai studiilor de licenţă, masterat şi doctorat ai universităţii care, în marea lor majoritate s-au realizat din punct de vedere profesional”, a spus prof. univ. dr. Aurel Ardelean.
În continuare acesta a făcut cunoscut că în cadrul UVVG, majoritatea în cadrul Facultăţii de Medicină, alături de studenţii din România învaţă şi peste 500 de studenţi din 14 ţări din Europa, Asia şi Africa, cursurile fiind predate în limbile română, franceză, engleză şi, din acest an, în limba germană.

„UVVG Arad are încheiate parteneriate cu 38 de universităţi prestigioase din întreaga lume, precum şi cu 16 instituţii de cercetare din alte ţări, dobândind statutul de membru al EUA, al Conferinţei Rectorilor Universităţilor Danubiene, al Conferinţei Magna Charta Observatory de la Bologna, al Alianţei Mondiale a Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM)”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

În ceea ce priveşte aspectul social, preşedintele UVVG a arătat că Senatul universităţii a decis acordarea unui sistem complex de burse studenţilor merituoşi care îndeplinesc condiţiile legale, respectiv burse „Vasile Goldiş”, burse de excelenţă, burse de merit şi burse sociale.
UVVG dispune de locuri în căminele studenţeşti, care nu acoperă însă toate solicitările, motiv pentru care o parte dintre studenţi aleg să locuiască în gazdă. În schimb, UVVG dispune de o cantină universitară, de biblioteci, săli de lectură. AGERPRES