“Informatica și Cibernetica la Academia de Studii Economice (1963-1990)”, capitol inclus în Istoria informaticii românești. Pionierat la Centrul de Calcul al Academiei de Studii Economice București (ASE). Articol complet de Prof. dr. fiz. Radu Homescu, „Informatica și Cibernetica la Academia de Studii Economice (1963-1990)” în Marin Vlada (coord), cap. 9, vol. IV, Istoria informaticii românești, 2020

Din cuprins: Înființarea Centrului de calcul al ASE în anul 1963; Activitatea de învățământ-cercetare-producție (Înființarea Facultății de Calcul Economic și Cibernetică Economică, Seminariile științifice ale Centrului de Calcul, Noua clădire cu calculatoare electronice); Laboratoarele de cercetare ale Catedrei de Cibernetică Economică (LCCE) (Principalele teme de cercetare științifică ale LCCE, Colectivele și Laboratoarele Catedrei de Cibernetică Economică, Seminariile științifice ale Catedrei și LCCE); Învățământul de Informatică și Cibernetică Economică; Laboratoarele de cercetare după anul 1975; Personalități din străinătate în vizită la Centrul de Calcul al ASE; Manifestări științifice organizate de/sau împreună cu LCCE; Revista de Cibernetică Economică.

Repere istorice

Cibernetica și Informatica economică, ca discipline de învățământ și subiecte importante de cercetare științifică, au apărut în România la puțină vreme după statuarea lor ca științe pe plan mondial, cu toată ideologia vremii potrivnică acceptării acestei „științe burgheze”– sintagma despre Cibernetică utilizată în anii ’50.

  • Pornind de la excelenta tradiție românească a statisticii și demografiei, Academia de Studii Economice (ASE), în anul universitar 1949/1950, denumită atunci Institutul de Științe Economice și Planificare (ISEP), introduce specialitatea Statistică la Facultatea de Planificare,.
  • În anul universitar 1951/1952 se înființează Facultatea de Statistică având ca secții Statistica industrială, Statistica agrară, Statistica comercială și Statistica demografică.
  • Din anul 1952 această facultate ființează ca unitate de învățământ independentă, denumită Institutul de Științe Statistice, iar în anul universitar1954/1955 se desființează, Statistica revenind ca facultate în cadrul ISEP.
  • În anul 1958 Facultatea de Statistică, având aceleași patru secții, se desființează, devenind secție în cadrul Facultății de Economie Generală.

Înființarea Centrului de calcul al ASE în anul 1963

  • În anul 1958 se înființează Catedra de Calcul Economic și Statistic, iar în 1963 Centrul de Calcul Economic și Statistic. Un an mai târziu, în 1964, ia naștere Secția de Mecanizarea și automatizarea calcului economic, fapt datorat evoluției mijloacelor tehnice de calcul mecanizat, a dotării cu mașini de calcul electro-mecanice și, desigur, cu a celor de calcul automatizat.
  • Centrul de Calcul Economic și Statistic, al cărui prim director a fost Prof.dr.ing. Edmond Nicolau, era dotat rudimentar cu mijloace de calcul neperformante, fără a dispune de capacitatea de prelucrare a unor volume mari de date. În anul 1963, prin intervențiile lui Manea Mănescu, de la Centrul de calcul al Direcției Centrale de Statistică (DCS), se transferă la A.S.E., în corpul de clădire principală din Piața Romană nr.6, la subsolul clădirii, unde azi este sediul editurii/tipografiei, în anul 1965, patru stații mecanografice compuse din următoarele componente: perforatoare și verificatoare de cartele perforate de 80 de coloane, sortatoare electro-mecanice de cartele și tabulatoare SAM, toate de proveniență sovietică. Instalarea acestora și punerea în funcțiune s-a efectuat prin personal calificat de la DCS, detașat în acest scop, inclusiv prin transferarea doamnei ec. Larisa Biță pentru a conduce stațiile, precum și a doi tehnicieni. De asemenea, în anul 1965 a fost angajat tehnician-arhitect Emanuel Abăluță, devenit ulterior dispecer, iar mai târziu, programator ajutor și Ovidiu Băisan ca dispecer (șef de tură). Studenții Secției de mecanizarea și automatizarea calculului economic și Secției destatistică studiau funcționarea și utilizarea stațiilor mecanografice, avându-i ca profesori pe specialiștii ing.Vasile Biță, ing.Grigore Grama și ing.Valeriu Pescaru, de la Centrul de Calcul al Direcției Centrale de Statistică (DCS).
  • În programa analitică figurau discipline adecvate noii facultăți și care erau susținute sub formă de cursuri, seminarii și lucrări practice de către cadre didactice provenite din Institutul Politehnic București, Universitatea din București, din A.S.E., Institutul de Statistică al Academiei Române și DCS. Astfel, Centrul de Calcul era condus de Prof. univ. dr. ing. Edmond Nicolau –director, și de cercetătorul științific principal dr. mat. Dragoș Vaida –director adjunct (angajat la ASE din anul 1963). Provenit din grupul de cecetători matematicieni ai Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB), întemeiat de academicianul Grigore Moisil în 1962, și în directă colaborare cu savantul, dr. mat. Dragoș Vaida se numără printre primii informaticieni ai României care au avut multe și importante rezultate în domeniul limbajelor de programare și algoritmilor de compilare.

                                             Elisabeta Hornoiu operează la calculatorul CIFA-102

Din acel colectiv de cercetători și cadre didactice din preajma academicianului Gr. C. Moisil făceau parte dr. mat. Mihai Botez, cercetător științific principal la Institutul de Statistică al Academiei și dr. mat. Stelian Niculescu. Dr. mat. Dragoș Vaida și dr. mat. Mihai Botezau venit la ASE, primul ca cercetător, director adjunct și cadru didactic, iar cel de-al doilea în calitate de cadru didactic asociat. La acea dată (1963), la Centrul de Calcul al ASE activau: prof. univ. dr. ec. Tövissi Ludovic –prorector, dr. mat. Vincențiu Dumitru –secretar științific, mat. dr. ec.Vasile Ionescu, mat. dr. ec. Ștefan Mustățea, ing. Mihail Popovici, mat. Ioan Catona, dr. mat. Rodica Coroiu, dr. ec. Lisette Coandă-Curta, ing. Alexandru Potoțchi, mat. Adela Iosifescu, mat. Mihai Oprescu și alții, precum și operatoarea Victoria Petrescu.

La finele anului 1966 a fost instalat calculatorul electronic de tip paralel, de producție românească, Economist CIFA-102 cu 800 tuburi electronice (realizat în 1959, în primă variantă, la Institutul de Fizică Atomică–Măgurele, de colectivul condus de ing. Victor Toma, devenit în 1993 membru de onoare al Academiei Române) și la care a scris și rulat programe dr. mat. Dragoș Vaida. Tot la ASE exista calculatorul NCR-395 cu bandă perforată de 8 canale (an de fabricație 1960) la care lucra ing. Al. Potoțchi, iar din 1967 și 1968, dr. ing. Julian Satran, dr. ing. Vladimir Dumitrescu și ing.Octavian Paiu.

Anul 1970, Calculatorul IBM- 360/40 F. La consolă operează dispecerul Abăluță Emanuel

             Anul 1969, O parte a colectivului de cercetători, operatori și tehnicieni în fața LCCE