Inscrierea in invatamantul preuniversitar a etnicilor romani si a celor din diaspora se va face fara examen, pe baza mediei de admitere, iar dosarele de inscriere se vor depune in perioada 15 – 27 iulie 2008, potrivit calendarului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului publicat pe site-ul propriu.
Dosarele pentru absolventii clasei a-VIII-a din Romania, cetateni ai Republicii Moldova, se vor depune la Comisia de inscriere a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, care va functiona la Liceul „Mihai Eminescu” din Iasi, sau la sediul Ambasadei Romaniei de la Chisinau. Dosarele pentru ceilalti etnici romani se vor depune la Comisia de inscriere a inspectoratului scolar judetean, ales conform propriei optiuni.

Absolventiide liceu din Romania, cetateni ai Republicii Moldova, se pot inscrie direct la universitatile care organizeaza concurs de admitere, in perioadele stabilite de acestea. Absolventii de liceu din Republica Moldova vor depune dosarul de inscriere la sediul Ambasadei Romaniei din Chisinau, in perioada 7 – 31 iulie 2008.

Etnici romani din Albania vor depune dosarul de inscriere la sediul Ambasadei Romaniei din Tirana, in zilele de 13 si 14 iulie 2008, pentru preselectie; etnici romani din Bulgaria depun dosarul de inscriere la sediul Ambasadei Romaniei din Sofia, in zilele de 7 si 8 iulie, pentru preselectie; cei din Macedonia, la sediul Ambasadei Romaniei din Skopje, in zilele de 10 si 11 iulie; cei din Serbia, la sediul Ambasadei Romaniei din Belgrad, in zilele de 17 si 18 iulie; cei din Ungaria, la sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, in zilele de 20 si 21 iulie; cei din diaspora vor depune dosarul de inscriere personal sau prin posta la sediul Ambasadei Romaniei din tarile respective de domiciliu, pana cel mai tarziu 15 iulie 2008.

Pentru ciclurile de masterat, rezidentiat, doctorat dosarele de inscriere la concurs se vor depune direct la universitatile la care urmeaza sa sustina examenul, conform calendarului stabilit de acestea, cu respectarea prevederilor stipulate in metodologia de scolarizare in vigoare pentru anul universitar 2008 – 2009.

Rezultatele repartizarii in clasa a-IX-a a elevilor din Republica Moldova vor fi afisate la Inspectoratul Scolar Iasi, in 1 august 2008. Rezultatele la masterat, rezidentiat, doctorat vor fi afisate conform calendarului universitatii organizatoare de examen de admitere. Contestatiile vor putea fi depuse in termen de trei zile lucratoare, de la afisarea rezultatelor, la MECT sau la institutiile organizatoare de concurs.