Probele orale şi scrise pentru examenul de definitivat în anul şcolar 2010-2011 vor avea loc în perioada 18-24 august 2011, iar transmiterea rezultatelor se va face la 15 zile de la încheierea examenului, potrivit calendarului de activităţi de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi cadre didactice aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Înscrierea candidaţilor va avea loc în perioada 1-31 octombrie 2010, înştiinţarea către inspectoratele şcolare judeţene a candidaţilor respinşi la înscriere va fi făcută până la 1 decembrie, iar transmiterea listelor candidaţilor de către ISJ-uri, centrelor de perfecţionare până la 13 decembrie.

Conform calendarului, inspecţiile speciale se vor face până la 6 iunie 2011, iar transmiterea de către ISJ-uri către centrele de perfecţionare a listelor candidaţilor admişi şi documentele din care să rezulte vechimea acestora la catedră până la 1 iulie 2011. Începând cu data de 1 septembrie 2011 se vor acorda drepturile salariale cadrelor didactice care au promovat examenul. Acordarea drepturilor salariale cadrelor didactice care au obţinut definitivatul în învăţământul preunivesitar în baza funcţiei didactice de preparator sau asistent universitar sau prin echivalarea gradului didactic II obţinut în Republica Moldova se va face începând cu data emiterii ordinului de ministru. AGERPRES