ase bucrestii.jpgÎnscrierile pentru studiile universitare de licenţă, forma de învăţământ zi, la Academia de Studii Economice, se vor face în perioada 15-18 iulie, potrivit calendarului aprobat de Senatul universitar. Susţinerea testului de competenţă lingvistică, pentru candidaţii înscrişi la programele cu predare în limbi străine, va avea loc în 21 iulie, afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică în 22 iulie, iar în 23 iulie se va face afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă şi a celor aflaţi în aşteptare.

Depunerea diplomelor de bacalaureat în original se va face în 24, 25 şi 28 iulie, iar afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi în 29 iulie. În ceea ce priveşte concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, în anul universitar 2014-2015 înscrierile se vor face în două etape: între 16-18 iulie şi 21-25 iulie. Afişarea listelor cu candidaţii admişi în etapa I se va face în 31 iulie.

Cea de-a doua etapă de înscrieri pentru forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă este cuprinsă între 23-26 septembrie, iar afişarea rezultatelor finale şi lista candidaţilor admişi, pe facultăţi, va fi publicată pe 27 septembrie. „Admiterea la studiile universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, se face prin concurs, pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat”, prevede metodologia aprobată de conducerea ASE.

Potrivit acesteia, ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media de bacalaureat şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de înscriere. Totodată, un candidat va fi admis la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale. În cazul în care vor exista mai mulţi candidaţi cu media generală de admitere egală cu cea a ultimului loc repartizat la buget sau, respectiv, la taxă, aceştia sunt departajaţi aplicându-se, în ordine, următoarele criterii: media anilor de studii de liceu, nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română/maternă de la examenul de bacalaureat.

Înscrierile la masterat se vor face între 21-24 iulie, iar susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine şi afişarea rezultatelor sale va avea loc în 28 iulie. Susţinerea testului grilă va avea loc în data de 29 iulie, iar listele cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe pe 31 iulie. AGERPRES