inscriere facultate.jpgÎnscrierea candidaţilor la admiterea la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Academia de Studii Economice, UMF „Carol Davila” şi Universitatea Tehnică de Construcţii au început luni, potrivit calendarelor aprobate de senatele universitare ale instituţiilor de învăţământ superior.

Astfel, înscrierile la Universitatea Politehnica din Bucureşti se fac în perioada 16 – 21 iulie, iar concursul de admitere se va desfăşura în zilele de 23 şi 24 iulie.

Pentru anul universitar 2012-2013, UPB organizează concurs de admitere în anul I de studii universitare de licenţă (cursuri de zi) cu durata de 4 ani, în cadrul a 15 facultăţi.

Admiterea se realizează pe baza a două probe scrise (test grilă), pentru 8 dintre facultăţile UPB, iar pentru celelalte 7 facultăţi se va face pe baza unei probe orale-interviu şi pe baza rezultatelor examenului de Bacalaureat.

Înscrierile la admiterea la cursurile de licenţă ale Academiei de Studii Economice se vor face pentru învăţământul de zi între 17 şi 21 iulie, iar pentru învăţământul la distanţă în două etape între 16 şi 20 iulie şi 23 – 27 iulie.

Susţinerea probei scrise de competenţă lingvistică pentru candidaţii înscrişi la programe cu predare într-o limbă străină la învăţământul de zi va avea loc în 23 iulie, iar rezultatele vor fi afişate după numai o zi, în 24 iulie.

În data de 26 iulie se vor afişa listele cu candidaţii admişi pentru locurile finanţate prin granturi de studiu şi taxă.

Pentru învăţământul la distanţă afişarea listelor cu candidaţii înscrişi se va face în 27 iulie.

Cea de-a doua etapă a admiterii la învăţământul la distanţă la ASE va avea loc între 10-13 septembrie.

Perioada de înscriere la concursul de admitere la facultăţile Universităţii din Bucureşti s-a prelungit la cererea candidaţilor având în vedere că rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat din sesiunea iulie s-au afişat vineri.

Astfel, înscrierile s-au prelungit la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării până la data de 16 iulie, la Facultatea de Matematică şi Informatică, Facultatea de Istorie şi Facultatea de Geografie – până la data de 17 iulie, la facultăţile de Litere, de Ştiinţe Politice, de Drept, Biologie, Administraţie şi Afaceri, Biologie, CREDIS – Administraţie şi Afaceri ID, Limbi şi Literaturi Străine – până la data de 18 iulie.

La Facultatea de Fizică înscrierea s-a prelungit până la data de 19 iulie, la Facultatea de Chimie şi Facultatea de Filosofie până la data de 20 iulie, iar la Facultatea de Geologie şi Geofizică până pe 21 iulie.

Înscrierile la UMF „Carol Davila” se fac între 16 şi 22 iulie, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti între 16-25 iulie, ia la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti între 16 şi 23 iulie.AGERPRES