Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a atenţionat inspectoratele şcolare judeţene care organizează, în perioada 30 ianuarie – 6 februarie, faza naţională a unor olimpiade şcolare, că trebuie să asigure organizarea şi desfăşurarea acestora în condiţii cât mai bune.

Inspectoratele şcolare trebuie să verifice condiţiile de cazare şi masă puse la dispoziţia participanţilor – elevi şi profesori, potrivit unui comunicat de presă al MECTS remis vineri AGERPRES.

Acestea trebuie să aibă în vedere securitatea şi igiena spaţiilor de cazare, programul de odihnă şi masă al elevilor, calitatea şi cantitatea alimentelor servite, să verifice respectarea condiţiilor de siguranţă sanitară şi de securitate a elevilor în spaţiile şcolare, completarea de către toţi membrii comisiilor centrale a unei declaraţii pe proprie răspundere prin care să confirme că nu au elevi sau rude la clasa/disciplina la care elaborează subiecte sau la care evaluează, iar declaraţia va include şi angajamentul de a păstra confidenţialitatea tuturor subiectelor şi baremelor realizate, precum şi obligaţia de a nu întreprinde nicio acţiune care să pună sub semnul îndoielii corectitudinea olimpiadei.


MECTS solicită, totodată, inspectoratelor să verifice asigurarea din timp a logisticii necesare pentru toate probele olimpiadei în acord cu exigenţele impuse de aceste competiţii, respectarea cât mai riguroasă a programului stabilit şi anunţat, astfel încât să fie evitate situaţiile de stres suplimentar pentru participanţi, asigurarea securităţii elevilor în activităţile de timp liber oferite participanţilor pe parcursul olimpiadelor, respectarea cu stricteţe a prevederilor regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare şi a metodologiilor emise în completarea acestuia.


Potrivit calendarului MECTS, în intervalul 30 ianuarie – 6 februarie, vor avea loc fazele naţionale a cinci olimpiade şi concursuri şcolare la următoarele discipline: limbă, comunicare şi literatură română, fizică, chimie, informatică (pentru elevii de gimnaziu), respectiv limba engleză.