danubius_iem.jpgInstitutul de Economie Mondială, promotor al proiectului Studii Doctorale şi Postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şu responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească, organizează, în parteneriat cu Universitatea “Danubius” din Galaţi, prima ediţie a Conferinţei Naţionale a acestui proiect.

Pe data de 18 decembrie, dezbaterile ocazionate de lucrările Conferinţei Naţionale cu tema Impactul Transformărilor Socio-Economice şi Tehnologice la Nivel Naţional, European şi Mondial, în cadrul secţiunilor Conferinţei, vor avea loc, în paralel, atât la sediul Institutului de Economie Mondială din Bucureşti cât şi la sediul Universităţii “Danubius” din Galaţi.

România în contextul globalizării şi integrării regionale; Promovarea interesului naţional prin dezvoltare durabilă, nediscriminare şi egalitate de şanse; Contextul intern şi internaţional al serviciilor de informaţii; Locul, rolul şi importanţa cercetărilor socio-umane în promovarea interesului naţional sunt secţiunile Conferinţei care se vor desfăşura la sediul Institutului de Economie Mondială, în Bucureşti. La Galaţi, Universitatea “Danubius” va găzdui secţiunea dedicată Comunicării şi securităţii serviciilor de comunicaţii în contextul noilor tehnologii, începând cu ora 9.00, în Sala Senatului.

Candidaţii admişi în cadrul Programului de burse doctorale/postdoctorale, cu sprijin financiar obţinut în cadrul proiectului, pot prezenta lucrări de cercetare fundamentală şi aplicată cu tematică privind promovarea interesului naţional. Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor în extenso este 30 octombrie 2014. Lucrările acceptate vor fi discutate în cadrul conferinţei şi vor face obiectul modificărilor de către participanţi. Varianta finală a lucrării va fi trimisă până pe 19 ianuarie 2015.

Lucrările prezentate în cadrul acestui eveniment ştiinţific vor fi publicate în volum comun indexat în baze de date internaţionale. La Conferinţă vor participa persoanele din grupul ţintă, experţii proiectului şi personalul (masteranzii) studenţii Universităţii “Danubius”.

Conferinţa este finanţată prin Proiectul Studii Doctorale şi Postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şu responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească, POSDRU/ 159/ 1.5/S/140106, proiect iniţiat de către Institutul de Economie Mondială şi implementat în parteneriat cu institutul de Economie Naţională, Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Institutul de cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, Academia Tehnică Militară şi Osterreichisch-Rumanischer Akademischer Verein.

Programul conferinței poate fi descărcat aici.