Ultima întâlnire transnațională a Proiectului IN2RURAL a avut loc   din Ungaria în perioada 17-19 iulie 2017. În cadrul acestei întâlniri, reprezentanții celor trei universități din Ungaria (Eszterházy Károly), România („Vasile Alecsandri” din Bacau) și Spania (Jaume I) împreună cu reprezentanții Geolin (Ungaria), General Electric (România) și Umans (Spania) au monitorizat activitățile în desfășurare (rezultatele intelectuale și mobilitatea studenților), diseminarea rezultatelor și sustenabilitatea proiectului.

Lucrările au fost coordonate de Leonor Hernández López, director de proiect și Isabel Gimenez (Universitat Jaume I). Universitatea gazdă a fost reprezentată de Zoltan Bujdos, prorectorul universitar și de Noemi Fiser, iar din partea Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacau, a participat Petru Gabriel Puiu. În numele IMM au participat Valerica Rusu (General Electric), Jose Segarra Murria și Szuszana Kray (UMANS) și Csaba Pátkos (Geolin).

Dintre concluzii se remarca faptul ca participanților IN2RURAL li s-a oferit posibilitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de accesare a pieței muncii. Astfel, ultima etapă a proiectului a inclus posibilitatea de a participa la un training în vederea eficientizării procesului de căutare a unui job. În acest sens, au fost planificate două tipuri de cursuri menite să îmbunătățească atat procesul de căutare a unui loc de muncă, cât și competențele legate de antreprenoriat. Ambele cursuri au fost gândite să aibă un grad important de formare practică și, de asemenea, au fost orientate spre piața muncii din domeniul energiei regenerabile și a dezvoltării locale. Pașii pentru crearea unui plan individual de afaceri și de mobilizare a capitalului financiar au fost supravegheați de tutori de curs. Cursul a fost găzduit de aceeași platformă Moodle a Universității Eszterházy Károly. Materialul a fost cu acces deschis și pentru alte persoane interesate. În scopul îmbunătățirii calității predării și a competențelor lingvistice ale studenților, materialul didactic, precum și supravegherea elevilor au fost în limba engleză. Cursul s-a concentrat pe îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale studenților în vederea găsirii unui loc de muncă (în Spania, Ungaria și România, țările implicate în proiect), pe modul de elaborare a CV-ului Europass și a scrisorii de intenție și pe oferirea de asistență personalizată fiecărui participant. Programul a fost flexibil în decursul celor zece ore, astfel încât participanții să poată efectua celelalte activități programate în această perioadă.