“Întâlniri cu… TÂLC”, ediţia a X-a la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

La Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc  ediția a X-a a proiectului – eveniment derulat de Departamentul de Consiliere Profesională “Întâlniri cu… TÂLC”, subintitulat Talentul de a fi înțelept, o provocare a educației secolului XXI, coordonat de prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu.

Invitata acestei ediții a fost profesor universitar doctor Carmen-Mihaela Crețu, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, din cadrul universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Evenimentul a reunit deopotrivă studenți, masteranzi și absolvenți din cadrul Facultății de Științe, programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, cadre didactice din colectivul acestei facultăți: decan, prof.univ.dr. Mihai Tălmaciu, director departament, conf. univ. dr. Marcelina Mocanu, conf. univ. dr. asociat Anișoara Sandovici, lect. univ. dr. Liliana Mâță precum și întreg colectivul de psihologi ai Departamentului de Consiliere Profesională (Doina Pascal, Daniela Anton, Gabriel Mareș) și o parte din studenții voluntari ai acestuia.

Întâlnirea a fost deschisă de grupul folcloric “Suflet românesc”, care a  interpretat șase colinde românești, impresionante prin originalitatea și expresivitatea lor, susţinute de Bianca Țîmpu, masterand al Facultății de Științe, programul de master Strategii inovative în educație, anul I.

Prima parte a evenimentului a constat în prezentarea unui scurt demers istoric în constituirea și evoluția problematicii talentelor intelectuale, care prin metodele și studiile specifice de investigație au încercat să elucideze dacă talentul este înnăscut sau educabil și care este rolul educației în identificarea, cultivarea și potențarea acestuia.

Înțelepciunea fiind considerată cu precădere apanajul filosofiei, în contextul educației de astăzi, datorită noilor descoperiri din domeniul fizicii cuantice, neuropsihologiei devine o componentă a dezvoltării personale care necesită operaționalizare prin categorii de valori-abilități ce pot fi dezvoltate prin programe educaționale, precum: generozitate, bunătate, acceptare, compasiune responsabilitate și recunoștință.

În partea de final a prezentării invitata a propus un set de exerciții reflexive pentru cultivarea înțelepciunii, dintre care cel mai important  fiind cel care vizează rolul sistemelor educaționale, al cadrelor didactice în dezvoltarea și formarea oamenilor și liderilor de succes și înțelepți, subliniind astfel trecerea spre noua paradigmă a educației, în care componenta de înțelepciune se va afla la vârf alături de inteligență și creativitate, în noul model de leadership (educațional) indiferent de domeniul de activitate.

Evenimentul a fost încheiat  printr-un moment muzical-artistice oferite de către grupul vocal al studenților voluntari ai Departamentului de Consiliere Profesională care au încântat  publicul cu colinde autohtone.