danubius_sediu_nou.jpgUniversitatea Danubius din Galaţi, în colaborare cu Universitatea Jean Monnet din Saint Etienne, Franţa, organizează cea de-a VI-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Integrare europeană – realităţi şi perspective”. Ediţia din acest an este găzduită de Universitatea Danubius din Galaţi, în perioada 13 – 14 mai 2011.

În cadrul Conferinţei Internaţionale „Integrare europeană – realităţi şi perspective”(EIRP) ediţia 2011, vor fi dezbătute teme legate de integrarea europeană şi perspectivele teoretice ale etapelor parcurse. Cei care participă la Conferinţă, cercetători şi cadre didactice universitare, se întâlnesc în fiecare an în cea de-a doua jumătate a lunii mai, pentru a face schimb de informaţii şi pentru a aborda, din punct de vedere conceptual, o integrare fără efecte negative asupra cetăţenilor europeni.


Domeniile conferinţei sunt:

– Științe juridice;

– Performanță și riscuri în economia europeană;

– Dimensiuni interdisciplinare ale științelor comunicării;

– Mondializare și diversitate culturală;

– Reformarea administrației publice;

– Calitatea în Educaţie.


Limbile oficiale de desfăşurare a lucrărilor conferinţei sunt engleza şi franceza. Toate lucrările acceptate vor fi publicate în volumul conferinţei (cu ISSN 2067 – 9211), pe suport de hârtie şi format CD-ROM. Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o versiune extinsă în publicaţiile BDI/B+: Acta Universitatis Danubius. Juridica, Acta Universitatis Danubius. Œconomica sau EuroEconomica.


Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa următorul link: http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/EIRP2011 sau puteţi suna la 0372.361.102 sau 0372.361.141.