Camera Deputaţilor a acceptat, în parte, solicitările preşedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, stabilind că învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 şi 5 se organizează începând cu anul şcolar 2019 – 2020.

Decizia a fost luată cu 279 de voturi favorabile.

Potrivit proiectului adoptat de Camera Deputaţilor, învăţământul dual este „o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, care se desfăşoară pe bază de contract şi are următoarele caracteristici: este organizat, într-un cadru unitar, la iniţiativa operatorilor economici şi a structurilor asociative interesate – camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică„.

Actul normativ stabileşte, în forma adoptată de Cameră, că absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Deputaţii au stabilit şi că pentru pregătirea profesională fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, încheie un contract de pregătire practică individuală cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici, ai structurilor asociative şi ai consorţiilor şi aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.

De asemenea, proiectul stipulează că în unităţile care organizează învăţământ profesional şi tehnic consiliile de administraţie se pot mări cu doi membri desemnaţi de operatorii economici parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere.

„În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate”, se mai arată în actul normativ.

Deputaţii au stabilit şi că, în cazul învăţământului profesional şi tehnic, finanţarea din partea operatorilor economici se realizează în baza unui contract de parteneriat încheiat între unitatea de învăţământ, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară şi operatorul sau operatorii economici.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat pentru aprobarea OUG 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

În iulie, preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, legea pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 motivând că aceasta ar genera „multiple efecte negative” asupra calităţii procesului educaţional.

Şeful statului arăta în cererea de reexaminare că legea reconfigurează cadrul normativ ce vizează organizarea şi funcţionarea învăţământului dual în România. „Adoptată de cele două Camere ale Parlamentului în redactări substanţial diferite, în forma transmisă la promulgare Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 afectează cadrul normativ necesar pentru crearea unui sistem de învăţământ profesional şi dual coerent şi deschiderea acestui sistem către operatorii economici, întrucât reduce nivelul de autonomie a şcolilor în regim dual, elimină condiţiile care vizau calitatea pregătirii realizate în cadrul practicii la agentul economic, elimină dispoziţiile privind organizarea concursurilor pentru cadrele didactice din unităţile de învăţământ dual. Multiplele efecte negative pe care prevederile Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 le pot genera cu privire la calitatea procesului educaţional impun reexaminarea acestei legi de către Parlament”, preciza şeful statului în cererea de reexaminare. AGERPRES