investeste_in_oameni.jpg

Sustine Mihaela JIGAU, formator in cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei, in interviul acordat portalului www.EduManager.ro.

– Doamna Jigau, spuneti-ne pentru inceput care sunt atributiile Institutului de Stiinte ale Educatiei in cadrul proiectului implementat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, „Tinerii impotriva violentei”?

– Institutul de Stiinte ale Educatiei, ca partener in proiectul „Tinerii impotriva violentei”, se va implica in 3 dintre cele 5 Componente ale proiectului. Astfel, in cadrul Componentei 1. Sistem de monitorizare a fenomenelor de violenta in scoli, ISE va dezvolta si implementa un sistem de monitorizare la nivel national a fenomenelor de violenta in scoala prin elaborarea unui sistem de indicatori si a unei metodologii de colectare a informatiilor privind situatiile de violenta in scoala. Prin intermediul acestei metodologii se va elabora o baza de date la nivel national cu privire la fenomenele de violenta in scoala si la masurile de interventie specifice. In acest scop se va constitui un Observator National cu atributii privind: colectare de informatii, studii si analize, dezvoltarea unor strategii si programe de preventie si interventie.

Componenta 2. Sprijin pentru dezvoltare institutionala vizeaza sprijinirea structurilor de implementare a strategiei nationale anti-violenta (Consiliul National pentru Prevenirea si Combaterea Violentei in Mediul Scolar, Comisiile judetene si comisiile de la nivelul scolii, Consiliile de Administratie, Consiliile Elevilor), precum si a CCD-urilor. Activitatile derulate de ISE in vederea sustinerii structurilor de implementare a strategiei nationale anti-violenta sunt urmatoarele:

– organizarea de focus grupuri si mese rotunde pentru identificarea problemelor specifice cu care se confrunta in aplicarea strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea violentei;

– participarea la vizite de studiu in tari europene cu experienta in domeniul combaterii violentei scolare, ca punct de reper si exemplu de bune practici pentru implementarea unor masuri specifice;

– crearea unor comunitati virtuale de practici si comunicare intre diferitele structuri cu responsabilitati in domeniul combaterii violentei in scoala;

– crearea unor centre de resurse in domeniul prevenirii si combaterii violentei in scoala cu acces cat mai larg al tuturor actorilor interesati (cadre didactice, elevi, parinti etc.;

– organizarea de workshopuri locale pentru elaborarea de planuri judetene de actiune in domeniul prevenirii si combaterii violentei scolare.

Casele Corpului Didactic vor fi sprijinite pentru a-si imbunatati calitatea si diversitatea ofertei de formare prin includerea in programele de formare continua a cadrelor didactice a unor cursuri in domeniul violentei in scoala. Principalele activitati pe care le va derula echipa ISE sunt urmatoarele:

– realizarea unor studii de diagnoza privind nevoile de formare la nivel judetean si local, pe tema prevenirii si combaterii violentei scolare;

– implicarea membrilor CCD-urilor in comunitatile virtuale de practici si comunicare pe tema violentei in scoala, in scopul identificarii problemelor cu care se confrunta cadrele didactice in implementarea unor masuri privind prevenirea si combaterea violentei scolare, precum si a solutiilor experimentate;

– oferirea de sprijin in dezvoltarea de curriculum pentru formarea cadrelor didactice pe tema prevenirii si combaterii violentei scolare.

In sfarsit, Componenta 3. Formare in domeniul prevenirii si combaterii violentei in scoala vizeaza dezvoltarea unor retele de formatori cu competente in domeniul prevenirii si combaterii violentei scolare la diferite niveluri de decizie (inspectori scolari, directori de CCD-uri, manageri ai unitatilor de invatamant, elevi). Printre principalele atributii pe care ISE le va avea in cadrul acestei componente sunt de mentionat:

– redactarea de module de formare si resurse de invatare specifice fiecarui grup de participanti;

– organizarea de sesiuni de formare cu inspectori scolari, directori de CCD, manageri scolari;

– organizarea de sesiuni de formare cu persoanele care urmeaza a avea rol de formatori la nivel judetean si local, selectate din grupul initial;

– organizarea si monitorizarea activitatilor cu elevii la nivel judetean si local;

– evaluarea portofoliilor de formare a persoanelor cu rol de formatori;

– evaluarea portofoliilor de activitati desfasurate cu elevii la nivelul scolii, de catre persoanele formate in cadrul proiectului.

– Institutul de Stiinte ale Educatiei s-a implicat pana acum in alte actiuni de prevenire si combatere a violentei in scoli?

– Echipa ISE, in parteneriat cu Institutului National de Criminologie, a elaborat in anul 2005, in cadrul unui proiect finantat de Reprezentanta UNICEF in Romania, studiul Violenta in scoala. Acesta a raspuns unei nevoi de cunoastere a dimensiunii, formelor de manifestare si cauzelor fenomenului de violenta in scoala, in perspectiva elaborarii unor strategii de prevenire si ameliorare. Totodata, cercetarea a reprezentat un mijloc de sensibilizare a unui public cat mai larg si o conditie a mobilizarii resurselor in vederea abordarii violentei in scoala. Pornind de la diferitele tipologii si forme de manifestare ale violentei, cercetarea ofera un reper si in ceea ce priveste formele sub care aceasta este diagnosticata, de la cele privind abaterile de la programul scolar pana la violenta morala sau verbala si violenta fizica.

Studiul Violenta in Scoala a reprezentat o platforma principala pentru initiativa Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului de a elabora Strategia cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar. Totodata, recomandarile de interventie formulate in cadrul studiului au stat la baza unei propuneri comprehensive de strategie institutionala privind prevenirea si combaterea violentei scolare, realizata in cadrul unui alt proiect si anume Strategii de prevenire si combatere a fenomenelor de violenta la nivelul institutiilor scolare, coordonat de ISE si, de asemenea, sprijinit financiar de UNICEF Romania. Valorificand rezultatele unor activitati desfasurate in anul scolar 2006/2007 in mai multe scoli-pilot din Bucuresti (seminarii-ateliere cu elevii, parintii si cadrele didactice, activitati de formare pentru echipa manageriala a scolii si cadrele didactice, concursuri artistice si sportive, editarea unor materiale informative, intalniri cu reprezentanti ai unor institutii relevante la nivelul comunitatii etc.), echipa de experti a elaborat, in cadrul proiectului pe care l-am mentionat, un ghid adresat actorilor scolii prin care sa asiste unitatile scolare interesate de identificarea, prevenirea si combaterea manifestarilor de violenta. Proiectul s-a focalizat in egala masura pe acordarea de asistenta metodologica principalilor actori cheie de la nivelul scolilor (elevi, parinti, cadre didactice, manageri) pentru identificarea fenomenelor de violenta si a cauzelor care le genereaza, cat si echipelor manageriale pentru proiectarea, implementarea si evaluarea unor strategii de interventie anti-violenta. Ghidul contine, de asemenea, module de formare pentru actorii de la nivelul scolii pe teme relevante pentru problematica violentei scolare, studiul Violenta in scoala identificand atat un deficit in ceea ce priveste pregatirea continua a cadrelor didactice in aceasta arie, cat si o lipsa a oportunitatilor de formare continua.

– Sunteti de parere ca actele de violenta manifestate in unitatile de invatamant preuniversitar pot fi prevenite prin activitati si programe punctuale anti-violenta aplicate in scoli sau prevenirea acestui fenomen presupune strategii complexe si responsabilizarea tuturor actorilor implicati in mediul educational?

– Fara indoiala prevenirea fenomenelor de violenta in scoala presupune dezvoltarea si implementarea unor strategii care sa implice diverse categorii de actori din mediul scolar si extrascolar. Si aceasta deoarece comportamentul violent in spatiul scolar, asa cum au demonstrat-o si alte studii in domeniu, precum si cel realizat de echipa noastra, este generat de multiple categorii de factori: individuali, relationali, sociali, culturali, de mediu scolar sau familial. Violenta este, asadar, produsul nivelurilor multiple de influenta a acestora asupra comportamentului. In consecinta, numai luarea in considerare a interactiunilor complexe dintre acestia poate oferi o explicatie consistenta violentei si, in acelasi timp, poate fundamenta o strategie complexa de prevenire care sa implice si sa responsabilizeze reprezentanti ai diferitelor categorii de actori de la diverse niveluri. De altfel, atat experienta altor tari, cat si rezultatele obtinute de echipa noastra prin experimentarea unor strategii de prevenire si combatere a fenomenelor de violenta la nivelul institutiilor scolare au evidentiat ca un mai mare succes au avut cele care au presupus implicarea tuturor actorilor scolii – cadre didactice, elevi, parinti – precum si a unor institutii partenere cu responsabilitati in prevenirea si combaterea fenomenelor de violenta la nivelul unitatilor scolare. De asemenea, Strategia Ministerului Educatiei presupune implicarea tuturor categoriilor de actori in actiunea de prevenire a violentei in scoala. Din pacate, insa, aceasta strategie intampina dificultati in implementare. Proiectul „Tinerii impotriva violentei” isi propune, ca urmare, sustinerea structurilor de la nivel central si local cu rol in prevenirea violentei in scoala infiintate odata cu initierea Strategiei.

– Cu cine veti colabora in desfasurarea actiunilor din cadrul proiectului „Tinerii impotriva violentei”?

– Desigur ca in primul rand vom colabora cu institutia beneficiara a proiectului – Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii – mai exact cu echipa din minister implicata in proiect. De asemenea, vom colabora cu reprezentantii structurilor centrale si locale create prin Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar in vederea dezvoltarii capacitatii institutionale, devenirii lor ca structuri viabile si active, capabile sa-si indeplineasca atributiile precizate prin strategie. Este vorba despre Consiliul National pentru Prevenirea si Combaterea Violentei in Mediul Scolar, Comisiile judetene si comisiile de la nivelul scolii. De altfel, asa cum am mai amintit, in intentia proiectului figureaza infiintarea unui Observator National – organism inter-institutional cu rol in colectarea si monitorizarea datelor privind violenta scolara – din componenta acestuia urmand a face parte reprezentanti ai structurilor cu rol in prevenirea si combaterea violentei de la nivel central si local. Alti colaboratori vor fi reprezentati de Casele Corpului Didactic, unul dintre obiectivele proiectului vizand si dezvoltarea capacitatii institutionale a acestora, precum si dezvoltarea ofertei de formare pe tema prevenirii si combaterii violentei in scoala. Bineinteles, din lista colaboratorilor vor face parte inspectori scolari si directori de scoli, cadre didactice si elevi, precum si formatori.

– Ce rezultate preconizati ca veti obtine in urma incheierii activitatilor din proiect? Sunteti de parere ca se vor atinge toate obiectivele formulate de Institutul de Stiinte ale Educatiei, la inceputul derularii proiectului?

– Rezultatele pe care le asteptam la incheierea proiectului sunt cele care decurg din obiectivele acestuia si activitatile pe care ni le-am propus. Dintre cele mai importante as aminti crearea si implementarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violenta in scoli – sistem de indicatori de monitorizare, metodologie de colectare a datelor etc. – si institutionalizarea acestuia prin crearea Observatorului National. Apoi dezvoltarea capacitatii institutionale a structurilor cu atributii in monitorizarea fenomenelor de violenta in scoala si transformarea lor in structuri functionale, menite sa contribuie efectiv la o abordare competenta a fenomenelor de violenta, precum si la prevenirea si ameliorarea acestora. Si nu in ultimul rand – abilitarea cu competente privind abordarea fenomenelor de violenta in scoala si prevenirea acestora a unui numar de 2700 de inspectori scolari judeteni, directori de CCD-uri, directori de unitati de invatamant, membri ai Consiliilor de Administratie de la nivelul scolilor abilitati in domeniul violentei scolare cadre didactice, precum si a 27000 de elevi. In sfarsit, un alt rezultat asteptat vizeaza constituirea unui corp, a unei retele de formatori cu competente in acelasi domeniu, formati tot in cadrul proiectului. Si bineinteles, rezultatul general asteptat – care decurge din scopul major al proiectului – este reducerea fenomenelor de violenta in scoala si ameliorarea formelor de manifestare.

In ceea ce priveste increderea in posibilitatea atingerii obiectivelor proiectului raspunsul este afirmativ, am incredere in capacitatea expertilor care s-au angajat in desfasurarea activitatilor, in posibilitatea lor de a atinge tintele propuse. Dificultatile in demararea proiectului, referitoare, indeosebi, la conditiile de finantare – care inca persista – si intarzierile care au intervenit independent de vointa partenerilor din proiect ar presupune anumite precautii in formularea acestei afirmatii. Sper, insa, ca dificultatile care s-au manifestat pana in prezent si care, repet, se datoreaza unor conditii exterioare, vor fi depasite, proiectul, cu toate activitatile pe care le presupune, urmand a se finaliza in termenul si la parametrii stabiliti.