Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Bihor a informat, vineri, că a aprobat forma finală a planului pentru anul şcolar 2021-2022, cu 18 clase de a IX-a mai puţine, plan a cărui formă finală va fi transmisă către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

„Proiectul Planului de şcolarizare propus la nivel de judeţ cuprinde un număr de 180 de clase comparativ cu planul de şcolarizare realizat pentru anul şcolar în curs, care cuprinde 198 de clase a IX-a. Dacă de la un nivel de clasă la altul nu s-au constatat fluctuaţii considerabile în ceea ce priveşte efectivele, nu acelaşi lucru se poate spune despre efectivele clasei a VIII-a din anul şcolar curent. Faţă de generaţia anterioară, datorită faptului că acum opt ani a existat posibilitatea de înscriere atât în clasa pregătitoare, cât şi în clasa I, actuala generaţie de elevi din clasa a VIII-a cuprinde un număr mai mic la nivel judeţean cu aproximativ 1.100 elevi,” se arată într-un comunicat al IŞJ Bihor.

Astfel, au fost ajustate planurile de şcolarizare propuse la clasa a IX-a în cazul a 26 de licee şi colegii din judeţ, dintre care 14 sunt în municipiul Oradea.

În fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor s-au avut în vedere prevederile documentelor în baza cărora se fundamentează proiectul de plan pentru învăţământul profesional şi tehnic, necesarul de specializări solicitat pentru şcolarizarea pe filieră teoretică, ce oferă acces pe piaţa muncii sau în învăţământul superior, situaţia efectivelor claselor propuse în concordanţă cu cele propuse de Legea Educaţiei Naţionale şi de documentele subsecvente, precum şi solicitările exprimate de operatorii economici în segmentul de învăţământ profesional şi tehnic.

De asemenea, se mai arată în comunicat, s-a ţinut cont de particularităţile demografice şi geografice, de pontenţialul de dezvoltare socio-economică, corelate cu posibilităţile de inserţie socio-profesională atât la nivel local cât şi la nivel judeţean. AGERPRES