Inspectorarul Școlar Județean Constanța organizează Conferinţa finală a proiectului POSDRU/23/2.2/G/20267, cu titlul: „VISE – Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional – Centre de Educaţie şi Producţie Media pentru Prevenirea Abandonului Şcolar”, care va avea loc vineri, 30 martie, la Hotel Ibis Constanța.

Proiectul transnaţional a fost implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în parteneriat cu IRSCA Gifted Education – partener naţional; Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro – partener transnaţional (Italia); Expert Italia – partener transnaţional (Italia); The Animation Workshop – partener transnaţional (Danemarca) şi se înscrie în Axa prioritară 2 „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 14 de luni, de la 1 ianuarie 2011 până la 31 martie 2012. Obiectivul principal îl constituie promovarea şi înfiinţarea de programe educaţionale inovative pentru a creşte interesul pentru educaţie şi pentru a mentine în sistemul educaţiei tinerii vulnerabili la abandonul şcolar. Proiectul promovează o abordare preventivă bazată pe dezvoltarea activităţilor inovative de tipul „şcoală după şcoală” cu scopul de a crea, pentru cei expuşi la abandon şcolar, oportunităţi pentru a-şi întări abilităţile de bază (citit, socotit), pentru a dezvolta cultura personală, respectul de sine prin metode alternative, creative de învăţare.

Ca efect pozitiv pe termen lung: proiectul asigură dezvoltarea şi evaluarea pachetelor alternative, inovative permiţând celor vulnerabili la abandonul şcolar să aibă acces la noi oportunităţi care sprijină participarea lor egală la educaţie. Proiectul va deschide în şcoli oportunităţi pentru desfăşurarea de activităţi variate şi flexibile încât să motiveze grupul vulnerabil în sensul educaţiei şi al învăţării. Prin depăşirea lipsei de interes faţă de metodele tradiţionale de educaţie şi de instruire, proiectul va spori participarea şi menţinerea în învăţământul primar a copiilor cu un nivel de trai scăzut datorită lipsei sprijinului familiei, al comunităţii.

În cadrul proiectului:

– 48 de profesori au urmat cursuri de formare (modul de pregătire de bază) în domenii precum psihopedagogia diferenţiată, scrierea curriculei pentru educaţie diferenţiată, managementul schimbării în şcoli. Acestea au inclus iniţierea şi formarea cadrelor didactice în lucrul cu familiile copiilor şi dezvoltarea unor programe de educaţie a părinţilor pentru promovarea interesului faţă de şcoală. Instruirea profesorilor a avut în program şi un modul de pregătire tematică în animaţie (desene animate pe calculator) pentru a-i sprijini în dezvoltarea metodologiilor şi soluţiilor inovative bazate pe resurse multimedia.

– 6 centre multimedia teritoriale au fost organizate în 6 şcoli din judeţul Constanţa. Centrele au oferit activităţi de tipul „scoala după şcoală” care se adresau categoriei vulnerabile la abandonul şcolar în ciclul primar de educaţie.

– 660 de elevi au fost asistaţi prin acţiuni de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

– O Şcoală de Vară s-a desfășurat în perioada vacanţei de vară unde au fost implementate ateliere creative pentru producţii multimedia dezvoltate în grup

– 660 de părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii au fost implicaţi în workshop-uri în grădiniţele selecţionate şi în cele 6 centre multimedia teritoriale

– S-a realizat 1 reţea transnaţională de schimb de bune practici atât intre experţi cât şi în rândul tinerilor atraşi de fenomenul animaţiei şi 1 reţea locală formată din cele 6 centre multimedia pentru a sprijini politicile şi măsurile preventive

– O platforma web s-a dezvoltat contribuind la realizarea unei baze de date de resurse, ghiduri de formare şi cele mai bune practici de utilizare a mijloacelor multimedia pentru educaţie la clasă. Platforma a contribuit la diseminarea producţiilor multimedia la nivelul întregului mediu şcolar, acestea putând deveni parte a unei strategii de formare prin mijloace la clasă.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, puteți accesa site-ul oficial www.viseisjcta.ro.