dambovita_proiect.jpgProiectul POSDRU/91/2.2/S/64110 cu titlul “Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii” a debutat la 1 august 2010 si are o valoare totala eligibila de 18.099.243 lei (din care 1.495.600 lei pentru dezvoltarea bazei material a scolilor implicate), acoperind 30 luni de implementare. Grupul ţintă este format din 1350 de elevi cu risc de părăsire timpurie a scolii din 40 de scoli din judetele Dambovita si Ilfov.

Proiectul este dezvoltat in cadrul unui parteneriat cu ISJ Ilfov, Asociatia Komunitas, Asociatia Shotron, Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Dambovita, Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov, Fundatia Dezvoltarea Popoarelor- Filiala Dambovita si ALBAFOR SPA, din Italia, partener transnaţional.

Obiectivul general al proiectului consta in: prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii si mentinerea in sistemul de educatie a elevilor aflati in situatii de risc, in special a celor de etnie roma, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de saracie, precum si a celor cu parinti plecati la munca in strainatate din cele doua judete, Dambovita si Ilfov, prin dezvoltarea si implementarea de strategii, masuri si instrumente educationale specifice.

Proiectul raspunde:

– nevoilor grupului ţintă prin posibilitatea de a participa la o varietate de programe: efectuarea temelor, consilierea psihologica a elevilor, activitati nonformale;

– nevoilor sistemului educaţional prin elaborarea Metodologiei de desfasurare a Programului Scoala dupa scoala, a unor politici, instrumente, pe baza adecvarii practicilor europene la specificul local;

– nevoilor grupului de elevi de a fi sprijiniti in realizarea temelor si recuperarea decalajelor in invatare , in facilitarea comunicarii cu parintii plecati in strainatate prin instrumente digitale, in dezvoltarea competentelor sociale si emotionale prin activtati de animatie socioeducationala, in formarea la nivel minimal a capacitatii de comunicare si de relationare a copiilor care nu au frecventat gradinita;

– nevoilor de formare ale cadrelor didactice prin elaborarea unui suport de curs privind derularea programului Scoala dupa scoala, a Atelierelor de vara, si prin elaborarea Ghidului de bune practici ce pot fi preluate si de alte scoli din tara.
Scolile implicate in proiect vor fi selectate atat din mediul rural, cat si din cel urban cu focalizare pe dezvoltarea capacitaţii institutionale a scolilor, pe crearea unor scoli capabile sa fie centre comunitare de resurse, sa dezvolte programe alternative in sprijinul copiilor aflati in situatie de risc de abandon scolar. Prin portalul electronic propus prin proiect se asigura accesul egal al elevilor si al cadrelor didactice la resuse inovatoare de invatare si consiliere, indiferent de mediul din care provin, rural sau urban.

Proiectul POSDRU/85/1.1./S/63876 cu titlul „Optim E-manager!”, inceput la 1 iulie 2010, are o valoare totala eligibila de 15.758.859 lei (din care 195.714 lei pentru infrastructura si dezvoltarea bazei materiale), acoperind 36 luni de implementare si isi propune in parteneriat cu ISJ Brasov, CCD Dambovita si CCD Brasov imbunatatirea managementului strategic si operational din unitatile de invatamant preuniversitar atat din mediul urban, cat si din mediul rural din jud. Dambovita si Brasov. Obiectivul proiectului consta in dezvoltarea competentelor profesionale a cel putin 900 persoane (250 directori/directori adjuncti, 35 inspectori scolari, 615 membri ai Consiliilor de Administratie), in vederea consolidarii relatiei de parteneriat dintre unitatile de invatamant si comunitatea locala, in sprijinul practicarii unui management scolar descentralizat si partajat la nivelul responsabilitatilor manageriale.

Proiectul POSDRU/90/2.1/53676 cu titlul “Pas cu pas spre viata activa” are o valoare totala de 9.892.792 lei, din care 70.200 lei pentru achizitionarea de echipamente. Proiectul a început la 1 octombrie 2010 si are ca obiectiv general monitorizarea insertiei socio-profesionale a absolventilor nivelului 3 de calificare, ruta directa si progresiva din învăţământul profesional si tehnic din cele 2 judete partenere, Dambovita si Olt, pentru cresterea sanselor de ocupare a unui loc de munca in calificarea dobandita si a ratei de continuare a studiilor.

“Profesionalizarea carierei didactice – noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Dambovita si Buzau”, realizat in parteneriat ISJ Buzau, CCD Dambovita, CCD Buzau, Universitatea Valahia din Targoviste. Valoare totala: 18.762.456 lei, din care 168.424 lei vor fi cheltuieli de tip FEDR (echipamente). Obiectivul general al acestui proiect il reprezinta formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic din sistemul de invatamant preuniversitar in vederea imbunatatirii managementului si calitatii procesului educational, grupul tinta fiind format din 2600 de cadre didactice din cele 2 judete, selectate atat din mediul urban cat si din mediul rural. Prin aria de cuprindere multiregionala si prin activitatile propuse, proiectul are valoare adaugata deoarece contribuie la cresterea numarului de cadre didactice participante la formare profesionala, respectiv a nivelului de pregatire prin dobandirea noilor competente si la cresterea ofertei de programe de pregatire profesionala adaptate specificului local. Se urmareste antrenarea cursantilor intr-un proces de dezvoltare personala si profesionala in acord cu profilul actual de competente al cadrului didactic, asa cum este el promovat pe plan national si european. Formarea si dezvoltarea de noi competente aplicabile in procesul de predare-invatare-evaluare, avand ca finalitate explicita imbunatatirea calitatii procesului educational, este menita sa corespunda schimbarilor rapide care se produc in sistemul educational intern si european.

Proiectul POSDRU/87/1.3./63199 cu titlul “Scoala romaneasca -mediu incluziv”

Valoarea sa totala eligibila este de 14.488.862 lei, din care 137.660 lei cheltuieli tip FEDR (pentru diverse dotari si echipamente). Partenerii ISJ DB in acest proiect sunt ISJ Arad, ISJ Botosani, SC Europrojects Experts Group. OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este de a asigura accesul la un invatamant adecvat si de calitate pentru elevii cu cerinte educationale speciale/CES integrati in scolile de masa, prin intermediul dezvoltarii profesionale a personalului din aceste unitati.

Grupul tinta va beneficia de metode si materiale de formare moderne pentru propria dezvoltare profesionala dar si pentru a oferi elevilor cu CES posibilitatea de a dobandi abilitati de baza necesare pentru o viata independenta si pentru a le inlesni drumul spre integrare sociala si un trai decent, potrivit obiectivelor stabilite si de politicile europene.

Avand ca grup-tinta cadrele didactice si personalul didactic si didactic auxiliar cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamant (1500 de persoane) din 90 scoli de masa care integreaza elevi cu CES, proiectul raspunde concomitent unor multiple nevoi stringente ale sistemului romanesc de invatamant: dezvoltarea resurselor umane din educatie – o conditie indispensabila dezvoltarii unei oferte educationale la standardele de calitate ale lumii contemporane, asigurarea unui proces educational de calitate si adecvat care sa favorizeze integrarea elevilor cu dizabilitati, inclusiv sustinerea integrarii viitoare a acestora pe piata muncii.

Proiectul POSDRU/87/1.3/61130 cu titlul “Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul pre-scolar” realizat in parteneriat cu ISJ Alba, ISJ Suceava, CCD Dambovita, S.C. MONDO Consulting & Training si Reggio Children din Italia. Proiectul se va derula pe o perioada de 30 de luni si are o valoare totala de 15.107.104 lei, din care 843.200 lei pentru crearea unui centru pilot la Gradinita nr. 8 “Raza de Soare” din Targoviste (amenajare, dotari si echipamente).

Proiectul are ca scop promovarea transferului de experiente si bune practici in ceea ce priveste dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din invatamantul pre-scolar, de la o retea internationala existenta acreditata pentru standardele sale inalte de calitate catre sistemul educational din Romania si imbunatatirea ofertei de programe de dezvoltare profesionala de scurta si lunga durata in judetele Dambovita, Alba, Suceava, Prahova, Mures, Botosani.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului este reprezentat de capacitatea sa referitoare la:

– actualizarea competentelor a 480 de profesori din invatamantul pre-scolar prin participarea la un program de dezvoltare profesionala incluzand schimburi culturale si o vizita de studiu la partenerul Reggio Children – un centru de excelenta din Italia.

– Crearea unui “centru-pilot” in Targoviste, care va conduce la o abordare inovatoare bazata pe o experienta de excelenta in invatamantul prescolar, dezvoltata in alta tara europeana (Italia)

Valoarea adaugata adusa de proiect o reprezinta transferul de know-how corect si competent. Se va asigura un transfer de bune practici, modelele europene fiind preluate si adaptate in tara, imbunatatind astfel calitatea serviciilor oferite personalului didactic din invatamantul prescolar din Romania.

La sfârşitul perioadei de formare, beneficiarii isi vor imbunatati competentele necesare pentru lucrul cu copii din invatamantul prescolar, copii cu cerinte educationale speciale si cu cei care provin din grupurile defavorizate.

Proiecte în care ISJ Dâmbovița este partener

Proiectul POSDRU/85/1.1/S/64159 cu titlul “Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor in managementul vietii personale. Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu” a debutat la 1 iulie 2010, avand o durata de 36 de luni. Beneficiar este ISJ Ilfov, iar ceilalti parteneri sunt: ISJ Dambovita, Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, ISJ Constanţa, Asociatia Shotron, INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI, ISJ MURES. Proiectul are o valoare toatala de 14.914.346 lei, din care 856.964 lei sunt alocati activitatilor desfasurate de ISJ DB.

Obiectivul general: Dezvoltarea si implementarea unor metodologii/instrumente si oferte de invatare noi pentru cresterea calitatii actului educational in invatamantul liceal prin formarea de competente specifice a 4200 de elevi in campul managementului vietii personale si sociale, cu ajutorul unei platforme educationale interactive de tip digital in domeniul studiat.

Proiectul vizeaza realizarea unei abordari integrate a procesului educativ, prin promovarea si dezvoltarea interactivitatii digitale si formarea a 300 de profesori din Comisiile pentru curriculum si consilieri scolari in tematica proiectului, pentru cresterea eficacitatii comunicarii specializate, de tip expert, cu elevii, precum si dezvoltarea si implementarea de oferte educationale locale privind managementul vietii personale pentru elevi de clasa a X a, din cele 150 unitati scolare din 4 regiuni de dezvoltare.

Proiectul POSDRU/91/2.2/S/53701 cu titlul “Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii” are ca Beneficiar Fundatia Dezvoltarea Popoarelor – Bucuresti, iar parteneri sunt: ISJ DB, ISJ CJ, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor – filiala Dâmboviţa, Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, Filiala Cluj, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Bucuresti, Fundatia Inima de Copil-Galati, CDO OPERE SOCIALI (Italia), SOTAS Volontari per il Servizio Sociale/ SOTAS voluntari pentru Servicii Internationale (Lituania). Proiectul a debutat la 1 septembrie 2010.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta prevenirea parasirii timpurii a scolii de catre elevii cu risc, din patru regiuni din Romania: regiunea Sud-Muntenia (jud Dambovita), regiunea Nord-Vest (jud Cluj), regiunea Sud-Est (jud Galati) si regiunea Bucuresti Ilfov (sectorul 3) si mentinerea in sistemul de educatie a 840 elevi din ciclul primar si gimnazial cu risc de abandon scolar din cele patru regiuni, in parallel cu dezvoltarea parteneriatului la nivel judetean, multiregional si transnational intre institutii si organizatii cu rol in dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului scolar.