studenti_grup.jpgInspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a informat şcolile din judeţ cu privire la posibilitatea subvenţionării locurilor de muncă pentru absolvenţii din promoţia 2014, a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Mariana Drumea.

Potrivit unei adrese a secretarului de stat din MEN, Liliana Preoteasa, trimisă de IŞJ Suceava în şcoli, schema de ajutor de minimis ”Locuri de muncă pentru TINEri” are drept obiective dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar/terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă după absolvire.

În acest sens, directorii de şcoli şi diriginţii claselor terminale din anul şcolar 2013 – 2014 au fost rugaţi să ia măsurile necesare pentru a transmite informaţiile despre ajutorul de minimis.
Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor, prin intermediul IMM-urilor, valoarea maximă a subvenţiei acordată pentru plata salariului net fiind de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1.300 de lei/lună pentru studii superioare. De asemenea, un IMM poate poate încheia un singur contract/absolvent pe toată perioada de implementare a proiectului şi poate fi modificat prin acte adiţionale cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului. IMM-ul are obligaţia menţinerii posturilor subvenţionate, după finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei, pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de acordare a subvenţiei.

Înscrierea se face prin completarea online sau prin tehnoredactarea/semnarea/ştampilarea şi trimiterea prin email a formularelor de înregistrare disponibile în format editabil şi electronic pe site-ul www.aippimm.ro şi pe site-ul www.imm.gov.ro cu înscriere continuă până la epuizarea bugetelor alocate. Documentele necesare verificării eligibilităţii se vor încărca în aplicaţie scanate în cazul înscrierii online sau se vor ataşa formularului printat, completat, semnat şi ştampilat în cazul trimiterii prin email. AGERPRES