Numărul absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţul Tulcea se va reduce peste doi ani cu circa 18%, a declarat, în timpul şedinţei Colegiului prefectural al judeţului Tulcea, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Lucica Popişcă.

„Peste doi ani, va fi o problemă delicată la constituirea claselor a IX-a. Dacă anul acesta avem 1.929 de elevi care vor absolvi clasa a VIII-a, peste doi ani vor fi 1.578 de absolvenţi, o scădere esenţială a efectivelor şcolare, ceea ce presupune crearea cu cel puţin 12 clase mai puţin decât în acest an”, a declarat inspectorul general Popişcă.

Scăderea efectivelor de elevi nu va avea un impact semnificativ asupra cadrelor didactice, în condiţiile în care acestea sunt în special în pragul pensionării. „Personalul didactic nu va fi foarte tare afectat, ţinând cont şi de faptul că mai avem şi personal necalificat la anumite discipline sau specializări”, a menţionat inspectorul general al ISJ Tulcea.

În opinia sursei, principalul impact al scăderii efectivelor şcolare de clasa a VIII-a va fi la nivelul forţei de muncă.

Inspectorul general al ISJ a prezentat pe 25 februarie, în timpul şedinţei Colegiului prefectural al judeţului, fundamentarea planului de şcolarizare pentru 2019-2020. Potrivit acestui plan, în anul şcolar următor vor fi 42 de clase a IX-a cu frecvenţă de zi, din care 20 pe filieră teoretică, 16 clase pe filieră tehnologică, iar alte şase clase vor avea profil vocaţional. De asemenea, pentru absolvenţii ciclului gimnazial din promoţiile anterioare care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care împlinesc vârsta minimă de 18 ani până la începerea cursurilor, ISJ a propus înfiinţarea a cinci clase a IX-a de seral şi o clasă cu frecvenţă redusă, filieră teoretică. AGERPRES