ismb.jpgUn plan de măsuri pentru sprijinirea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, care prevede constituirea unei echipe operative de intervenţie care să gestioneze situaţiile problematice identificate la nivelul unităţilor de învăţământ, a fost conceput de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, împreună cu Prefectura Capitalei.

Planul care a fost publicat pe site-ul IŞMB mai prevede şi elaborarea unei proceduri operaţionale privind monitorizarea copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, actualizarea permanentă a bazei de date, asigurarea permanentă a asistenţei spirituale pentru aceşti copii de către profesorii de la Seminarul Ortodox, preoţii de la bisericile din proximitatea unităţilor de învăţământ. Totodată, în unităţile de învăţământ, unde va fi cazul, planul se va prelucra şi în cadrul Consiliului profesoral.

Acelaşi plan mai prevede şi monitorizarea lunară a copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate pe baza unor fişe tip de către profesorii diriginţi şi semnalarea diferitelor aspecte psiho-comportamentale problematice către profesorii consilieri şcolari din cadrul cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică. Pentru copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate va fi conceput şi un calendar de activităţi de pregătire suplimentară în vederea participării la examenele naţionale. De asemenea, în fişa postului consilierului şcolar din cadrul cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică va fi precizată în mod explicit obligativitatea monitorizării permanente a acestor copii.

Desfăşurarea unor activităţi tematice de consiliere de grup, în vederea prevenirii instalării unor tulburări comportamentale, a identificării de timpuriu a unor potenţiale cazuri care necesită intervenţia primară sau, în mod special, intervenţia de specialitate în cadrul instituţiilor specializate, respectiv prin cabinetele psihopedagogice sau neuro-psihiatrice, este prevăzută în planul de măsuri.
La întocmirea acestui plan au mai contribuit şi Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. AGERPRES