Luni, 28 martie, la Botoşani, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit aproximativ 90 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, formatori şi reprezentanţi ai instituţiilor sau autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.


Seminarul a debutat cu prezentarea concisă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Prima parte a întâlnirii a fost focalizată pe dezbaterea rolului pe care îl au instituţiile judeţene, în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, iar pentru început, a luat cuvântul Alexandra Hrincescu, Inspector şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă. Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Botoşani a vorbit despre proiectele derulate la nivel judeţean pentru prevenirea fenomenului discutat, oferind de asemenea, multiple exemple de documente şi proceduri care pot fi studiate de către cadrele didactice pentru a concepe şi implementa activităţi concrete de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.

Un rol esenţial în conturarea dezbaterii privind fenomenul de violenţă şcolară, l-a avut intervenţia consilierului şcolar, Dorel Băitănciuc, din partea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani, întrucât a fixat cele mai importante repere conceptuale necesare pentru înţelegerea profundă a manifestărilor violente şi a prezentat fenonemele, tendinţele sau realităţile la care este necesar să reflectăm, pentru ca finalmente, strategiile propuse să fie pertinente şi să producă rezultate concrete. Principalele puncte ale prezentării au abordat efectele violenţei asupra individului adult, exemple de comportamente violente, cele mai frecvente cauze ale acestora, modul cum acţionează factorii educativi asupra evoluţiei copilului sau căile de propagare ale violenţei.

Intervenţia consilierului şcolar Dorel Băitănciuc a fost completată de către profesorii consilieri Diana Vamanu şi Irina Panainte, care au reprezentat de asemenea Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani şi au discutat implicarea acestei instituţii în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare. În primă fază, profesor consilier Diana Vamanu a prezentat pe scurt misiunea, obiectivele şi resursele umane ale C.J.R.A.E. Botoşani, alături de oferta de programe şi proiecte a instituţiei, urmând ca în a doua fază, profesor consilier Irina Panainte, să prezinte în detaliu activităţile derulate în cadrul proiectului “Violenţa – de la cauză la efect”, precizând pentru fiecare activitate, scopul pentru care a fost concepută, perioada şi locul de desfăşurare, participanţii şi beneficiarii, responsabilii şi modul de evaluare a impactului, precum şi detalii privind modul de desfăşurare a activităţilor.

Seminarul a continuat cu intervenţia programată din partea Casei Corpului Didactic Botoşani, reprezentată de către profesor documentarist Isabella Cantemir, care a prezentat pe scurt rolul instituţiei la nivel judeţean şi oferta de formare care poate sprijini dezvoltarea resurselor umane necesare pentru gestionarea eficientă a fenomenului de violenţă şcolară şi pentru prevenirea acestor manifestări.

Prima parte a seminarului a continuat cu discuţia implicării Consiliului Judeţean Botoşani, reprezentat de către Inspectorul Raluca Bălăşcău – care a fixat pentru început, rolul instituţiei şi atribuţiile în domeniul educaţiei. După aceste succinte precizări, a fost prezentat modul în care C.J. Botoşani poate contribui concret la demersurile de prevenire şi combaterea a violenţei şcolare şi în acest context a fost subliniată activitatea Serviciului de Proiecte, Parteneriate şi Cooperare Internaţională, ce are capacitatea de a susţine parteneriate de lungă durată şi de a finanţa proiecte iniţiate de tineri (ONG-uri de tineret), în temeiul Legii tinerilor nr. 350/2006.

În încheierea primei părţi a întâlnirii, s-a discutat modul în care se pot implica alte trei instituţii în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare: Poliţia Locală Botoşani – reprezentată la seminar de către Director Executiv Ioan Onuţu; Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani – reprezentat de către ofiţer Anca Silion – Aramă şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, reprezentat de către Ofiţer Gabriela Verenciuc. Director Executiv Ioan Onuţu a subliniat în intervenţia sa, activităţile derulate de către Poliţia Locală Botoşani pentru asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, instituţiile judeţene cu care se colaborează constant pentru îndeplinirea acestor obiective şi finalmente, pericolul pe care îl reprezintă consumul de substanţe etno – botanice, tendinţa care impune acţiune fermă şi coroborată a multiple instituţii. Pe de altă parte, ofiţer Anca Silion – Aramă, din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani a dorit să puncteze structurile la care instituţiile de învăţământ pot apela în contextul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare (Poliţia de Proximitate, Posturile de Poliţie din mediul rural şi Departamentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii), accentuând apoi, necesitatea ca instituţiile de învăţământ să îşi asume actele de violenţă, chiar dacă acestea pot aduce prejudicii de imagine şi importanţa încurajării elevilor să comunice cu reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean. În completarea acestei recomandări, ofiţer Gabriela Verenciuc, reprezentând Inspectoratul de Jandarmi Judeţean a subliniat cât de important este ca elevii să perceapă reprezentanţii instituţiei nu ca pe o forţă represivă, ci ca pe un sprijin real.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului, pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra- şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.