Joi, 24 februarie, la Brăila, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit 50 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, managementul centrelor de formare şi reprezentanţi ai instituţiilor sau autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare


Seminarul a debutat cu discuţia succintă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Dezbaterea a fost lansată de către doamna Cristina Nazare – profesor consilier în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila, prin delimitarea reperelor teoretice ale fenomenului de violenţă şcolară şi a strategiilor concrete de abordare. În acest cadru au fost punctate tipurile de violenţă şcolară, posibilele cauze ale comportamentului violent, modalităţi de ameliorare şi alternativele de acţiune la nivel individual, familal şi şcolar – aceste paliere putând fi antrenate punctual sau coroborat, pentru a preveni şi combate fenomenul violenţei şcolare. Discuţia a continuat cu intervenţia doamnei profesor consilier Vasilica Vargă, ce a surprins în cadrul unui studiu de caz, evoluţia unui tânăr rom spre o atitudine cinică şi un comportament agresiv, în contextul diferenţelor axiologice între principiile ce îi sunt insuflate în mediul familial şi principiile promovate în mediul educaţional din care face parte.

Discuţia privind aspecte practice sau de conceptualizare a fenomenului de violenţă şcolară a fost completată de către doamna Cristina Elena Anton, director al Casei Corpului Didactic Brăila. Au fost analizate aspecte privind formele de violenţă, posibilităţi de rezolvare a conflictelor, dar şi oportunităţile de formare pe care cadrele didactice le pot accesa în cadrul Casei Corpului Didactic, pentru a articula strategii pertinente de prevenire sau combatere a violenţei şcolare.

Seminarul a continuat cu argumentul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, susţinut de ofiţer sociolog Simona Costescu şi ofiţer prevenire, Elena Nechifor – care au fixat pentru început, modul în care instituţia se poate implica în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei. Au fost precizate apoi, activităţile realizate de către Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, ce îşi propune prin activitatea să atingă trei mari obiective: informarea, sensibilizarea şi conştientizarea tuturor categoriilor de populaţie.

În încheierea primei părţi a seminarului, domnul maior Elen – Viorel Crăciun, reprezentând Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, a prezentat informaţii privind situaţia la nivel judeţean şi recomadările instituţiei către cadrele didactice, consilierii şcolari şi managementul şcolar, privind posibilităţile de implicare ale Inspectoraratului de Jandarmi Judeţean în demersurile de prevenire şi combatere a violeţei şcolare.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului, pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra- şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.