Marţi, 22 februarie, la Giurgiu, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit 100 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, managementul centrelor de formare, reprezentanţi ai instituţiilor de presă sau ai autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.


Seminarul a debutat cu discuţia succintă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu, doamna Andras Ildiko, Inspector şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă, a prezentat ultimele date privind situaţia fenomenului de violenţă şcolară la nivel judeţean şi a deschis discuţia posibilităţilor concrete de acţiune, în vederea combaterii punctuale a diverselor manifestări de violenţă şi în vederea prevenirii pe termen lung a acestor tendinţe. În acest context, doamna inspector a dat cuvântul colegilor invitaţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu pentru a prezenta metode şi tehnici concrete de prevenire a violenţei şcolare. Domnul profesor Florin Boboc a discutat exemple de activităţi şi intervenţii la nivel individual, familial, şcolar şi social, de la jocuri de grup ce pot identifica anumite tendinţe de violenţă şcolară, până la seturi complexe de bune practici planificate şi implementate la nivel instituţional. Pe de altă parte, doamna Mihaela Leocă a prezentat implicaţiile profunde pe care le poate avea inteligenţa emoţională în prevenirea agresivităţii şi a situaţiilor conflictuale: „Datele au arătat că sprijinirea copiilor pentru gestionarea emoţiilor dureroase, pentru dezvoltarea empatiei şi a abilităţilor de relaţionare, ar putea acţiona ca o vaccinare împotriva unei game de pericole: violenţă şi crimă, abuz de substanţe, depresie – pentru a numi doar câteva dintre ele”.

Din partea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Giurgiu, doamna director Valerica Miftode a prezentat rezultatele unui studiu realizat pentru a estima numărul de elevi problemă, tipurile de conflicte agresive sau violente, cauzele generatoare şi posibile măsuri de prevenire şi combatere a violenţei. Rezultatele cercetării primare au evidenţiat faptul că agresivitatea/ violenţa constituie forme de răspuns la frustrare şi reacţii la evenimentele aversive din viaţa cuiva şi că sunt comportamente social – învăţate, fiind influenţate de o serie de factori care ţin de individ, de familie şi de mijloacele de informare în masă.

Din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Giurgiu, doamna Inspector de specialitate Denisa Cristescu, a accentuat importanţa analizei din perspectiva diferitor specialişti, a cauzelor ce stau la baza manifestărilor de violenţă şcolară şi a prezentat posibilităţile complexe de implicare a instituţiei pe care o reprezintă, în demersurile de combatere şi de prevenire a fenomenului discutat. Domnul Adrian Voiculeţ, Şef Birou Prevenţii în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu şi domnul Valentin Neagu, reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu, au prezentat informaţii privind sesizările de fapte violente în care au fost implicaţi elevi, subliniind de asemenea, modul în care instituţiile pe care le reprezintă pot acţiona ca parteneri strategici în demersurile de gestionare a manifestărilor violente şi de prevenire pe termen lung a tendinţelor agresive.

Intervenţiile din partea instituţiilor judeţene au continuat cu perspectiva oferită de elevii participanţi la seminar, din partea Consiliului Judeţean al Elevilor. Preşedintele Gianina Graţiela Dobriş şi vicepreşedintele Andreea Badea au prezentat activităţile în care tinerii sunt actualmente implicaţi, activităţi ce vizează conştietizarea asupra gravităţii actelor de violenţă şi reducerea frecvenţei cu care acestea se produc.

În finalul primei părţi a seminarului, cuvântul a fost dat reprezentanţilor instituţiilor şcolare, pentru a prezenta exemple de bune practici şi modalităţi concrete de abordare a fenomenului violenţei şcolare. Doamna Cristina Ciurumelea, din partea Grupului Şcolar Economic-Administrativ “Ion Barbu” Giurgiu, a prezentat exemple de activităţi organizate la nivelul instituţiei, cu scopul de a preveni manifestarea violenţei în şcoală, prin delimitarea clară a trasăturilor pozitive şi negative ale personalităţii elevilor şi optimizarea relaţiilor interpersonale la nivelul grupului şcolar din care fac parte. De cealaltă parte, doamna profesor psiholog Nela Tudor, reprezentând Liceul Teoretic “Tudor Vianu” Giurgiu, a supus analizei premisele comportamentului violent şi a adus în atenţie rezultatele unui studiu realizat pentru a identifica pericolele cu care se confruntă elevii sau profesorii şi pentru a fundamenta elaborarea unui plan de măsuri pentru cresterea siguranţei în liceu.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului, pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra- şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.