Marţi, 9 noiembrie, la Satu Mare, s-a desfăşurat seminarul “Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, copii şi părinţi”. Evenimentul este parte integrantă a activităţilor propuse de proiectul “Tinerii împotriva violenţei” şi este organizat de către Agenţia OSC – partener strategic în cadrul acestui proiect, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Institutul de Ştiinţe al Educaţiei şi Organizaţia Salvaţi Copiii.

Pentru început, seminarul a adus proiectul în atenţia publicului local, prezentând modul în care obiectivele şi activităţile derulate în cadrul acestei iniţiative pot contribui pe termen lung la eficientizarea demersurilor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.


Reuniunea a continuat cu sintetizarea aspectelor teoretice, esenţiale din punctul de vedere al psihologului specialist – Sânziana Cristea, Director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Satu Mare. În cadrul acestei etape a seminarului, au fost prezentate principalele tulburări de comportament întâlnite la copii sau adolescenţi, au fost dezbătute posibile cauze ale acestora şi a fost trecută în revistă “simptomatologia” de la care porneşte psihologul în diagnosticarea unei tulburări de comportament. Aceste elemente au fundamentat discuţia privind modul în care pot fi abordate manifestările atipice şi recomandările pentru intervenţiile ameliorative, prin care se poate realiza combaterea violenţei şcolare. Pentru prevenirea pe termen lung a acestui fenomen, directorul C.J.R.A.E. Satu Mare subliniază punctul comun şi absolut necesar al tuturor strategiilor elaborate în acest sens: focalizarea pe învăţarea unor comportamente alternative, cât mai devreme în dezvoltarea copilului. Deschizând discuţia privind iniţiativele concrete de combatere şi prevenire a violenţei şcolare, psihologul consultant în cadrul acestui seminar a marcat în ultimă instanţă, punctele tari şi punctele slabe ale programelor desfăşurate în acest sens, analizând activităţile punctuale sau recurente desfăşurate de către agenţii instituţionali de la nivel judeţean sau naţional.

Prezentarea iniţiativelor şi a posibilităţilor de acţiune pentru prevenirea şi combaterea violenţei a fost continuată de către Subcomisar de poliţie, Simona Săndulescu – Ofiţer Prevenire în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare şi de către Daniel – Ioan Miclea, Ofiţer specialist – prevenire şi combaterea faptelor anti-sociale, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean. Ambii reprezentanţi au subliniat importanţa colaborării pro-active cu instituţiile de învăţământ, în vederea preveniriii comportamentelor agresive, dar şi recomandări de acţiune în cazul unor incidente grave în care sunt implicaţi tineri. Reprezentantul Inspectoratului Judeţean de Poliţie a discutat despre iniţiativele luate în cadrul instituţiei, astfel încât tinerii să conştientizeze gravitatea faptelor de violenţă şi consecinţele pe care acest comportament le poate avea. Activităţile urmăresc de asemenea, sublinierea sprijinului pe care tinerii îl pot găsi în poliţişti şi accentuarea importanţei pe care o are atitudinea civică, responsabilitatea şi onestitatea. Una dintre iniţiativele Inspectoratului de Poliţie a vizat prevenirea absenteismului şcolar, prin desfăşurarea unor acţiuni în baruri, săli de jocuri şi alte locaţii preferate de elevi. Problema acestor locaţii a fost readusă în discuţie de către Directorul Casei Corpului Didactic Satu Mare, Sanda Neşte, care a pus problema posibilităţilor legale de a interzice cel puţin prin prisma autorităţii locale, accesul elevilor în localuri unde se consumă băuturi alcoolice. Măsura a fost considerată de către participanţi oportună, în contextul în care consumul de băuturi alcoolice poate determina comportamente violente şi incidente grave de agresivitate fizică, iar simpla interdicţie de vânzare a băuturilor alcoolice în localurile din apropierea şcolilor nu a dat până acum rezultatele aşteptate.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe dezbaterea “Ghidului de comunicare” – un material ce va fi elaborat în cadrul proiectului, cu scopul de a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra– şi inter-instituţională, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple puncte de plecare pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.