Luni, 21 februarie, la Alexandria, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit peste 150 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, managementul centrelor de formare, şi reprezentanţi ai instituţiilor sau autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.


Seminarul a debutat cu discuţia succintă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman – Constantin Amariei, Inspector Şcolar General şi Elena Poplăceanu, Inspector şcolar de specialitate pentru educaţie permanentă – au prezentat pe scurt punctul de vedere al instituţiei, accentuând oportunităţile pe care aceste întâlniri le oferă: schimb de experienţă în ceea ce priveşte exemplele de bune practici, schimb de informaţii relevante privind situaţia la nivel judeţean şi discutarea unor posibile direcţii de acţiune, care să completeze la nivel local, strategia naţională privind reducerea fenomenelor de violenţă şcolară în instituţiile de învăţământ.

Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman a fost reprezentat de o echipă complexă de specialişti, care au expus pe de-o parte, repere teoretice şi de conceptualizare a violenţei şcolare, iar pe de altă parte, au prezentat proiectele iniţiate de instituţie în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului discutat.

În acest context, profesorii consilieri Alina Potâng, Alina Nicolae şi Silvia Nicolescu, au prezentat şi distribuit broşura informativă ce a fost realizată pentru acest seminar, spre a facilita accesarea ulterioară de către participanţi, a celor mai relevante informaţii privind violenţa şcolară: repere teoretice, strategiii de abordare a fenomenului, sugestii din partea specialiştilor psihologi, rezultate ale studiilor de cercetare, date privind situaţia la nivel judeţean şi altele. Discuţia a fost întregită de către profesorul consilier, Ionela Moldovan, care a prezentat proiectele şi activităţile derulate de C.J.R.A.E. Teleorman în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.

În continuarea discuţiei, doamna Simona Stoenescu – Director al Casei Corpului Didactic Teleorman, a prezentat informaţii privind cursurile de formare ce vor fi organizate în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei” şi a oportunităţilor de formare continuă, pe teme conexe, care fundamentează înţelegerea profundă a fenomenelor de violenţă şcolară şi abordarea lor eficientă.

Alocuţiunile susţinute de către reprezentanţii instituţiilor locale au continuat cu prezentarea domnului Costel Gheorghe, Comisar şef de poliţie – care a prezentat pe de-o parte, o analiză a situaţiei infracţiunilor comise în anul 2010, iar pe de altă parte, implicarea susţinută şi activităţile complexe derulate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. Reprezentantul instituţiei a argumentat necesitatea instensificării colaborării inter – instituţionale atât în cazul reacţiilor la un incident de violenţă şcolară, dar şi în cazul demersurilor proactive de prevenire.

Din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman, domnul Dragoş Tufan, Ofiţer specialist psiholog a accentuat necesitatea asumării fenomenelor de violenţă şcolară, nu atât pe baza frecvenţei incidentelor grave, cât mai ales pe baza unei analize pertinente a nivelului de tensiune, stimulat de persistenţa unor fapte aparent minore, ca violenţa de limbaj, gesturile agresive, obscene sau umilitoare, atitudinile ameninţătoare, intimidările sau presiunile psihice exercitate de unii elevi. În opinia domnului Tufan, existenţa situaţiilor recurente de minimă violenţă este suficientă pentru a forma contextul în care pot apare oricând derapajele majore. Finalmente, reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean argumenta necesitatea responsabilizării simultane a şcolii (prin profesorii şi managementul instituţiei), a părinţilor, a instituţiilor judeţene şi nu în ultimul rând, a comunităţii.

În continuarea seminarului, şapte dintre instituţiile de învăţământ participante au prezentat analize, studii de caz sau exemple de activităţi şi proiecte derulate în vederea conceptualizării, identificării şi abordării concrete a fenomenului discutat. Materialele au pus în evidenţă exemple de bune practici, ce pot constitui reale puncte de plecare pentru alte demersuri punctuale de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului, pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra- şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discucia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.