Vineri, 25 februarie, la Brăila, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”, ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit 30 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, managementul centrelor de formare şi reprezentanţi ai instituţiilor sau autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.


Seminarul a debutat cu discuţia succintă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Prima parte a seminarului s-a concentrat pe dezbaterea rolurilor pe care le au instituţiile judeţene, în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, iar pentru început – a luat cuvântul doamna Janet Popoiu – director al Casei Corpului Didactic Vrancea. S-au prezentat oportunităţile de formare şi de actualizare profesională pe care le oferă instituţia şi s-a discutat în detaliu, desfăşuarea cursurilor de formare ce vor fi organizate în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”. “Cursurile vizează dezvoltarea capacităţii resurselor umane cu responsabilităţi în managementul şcolar de la nivel judeţean şi local, de a iniţia, promova, implementa şi monitoriza strategii eficiente de prevenţie şi combatere a violenţei şcolare, adaptate la nevoile şi contextul local”.

Discuţia a continuat cu intervenţiile psihologilor şcolari Florentina Ciomaga şi Claudia Ciobotaru, reprezentând la seminar, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea. În cadrul primei prezentări, doamna Florentina Ciomaga a oferit detalii despre rolul şi activităţile instituţie, dar şi a unităţilor intra-instituţionale, cum ar fi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Cabinetele Interşcolare de Asistenţă Psihopedagogică sau Cabinetele Logopedice. Prezentarea a continuat cu discuţia alternativelor de prevenţie şi intervenţie în cazurile de violenţă şcolară, apelându-se la exemplul concret al activităţilor organizate la nivelul cabinetului interşcolar de asistenţă psihopedagogică, din cadrul Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focşani: consiliere de grup, dezbatere, ateliere de lucru şi altele. Discuţia a fost completată de către doamna Claudia Ciubotaru, care a prezentat un program de măsuri pentru prevenirea şi diminuarea violenţei şcolare, la nivelul şcolilor generale, pornind însă de la explicarea şi discuţia argumentată a cauzelor individuale, familiale şi şcolare asociate acestui fenomen.

Seminarul a continuat cu intervenţia doamnei Cristina Lazarin, din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vrancea, care a accentuat posibilităţile de implicare a instituţiei pe care a reprezentat-o la seminar, în demersurile de intervenţie în cazurile grave de violenţă şcolară. S-au prezentat detalii despre echipa de psihologi specializaţi care poate gestiona recuperarea şi ulterior, integrarea corectă a agresorului, în grupul social din care face parte.

În încheierea primei părţi a seminarului, domnul Zorel Burlan – Ofiţer Coordonator Poliţie de Proximitate în cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea şi domnul Gabriel Aguridă, Ofiţer specialist în prevenirea şi combaterea criminalităţii, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea au accentuat necesitatea colaborării inter-instituţionale, precizând activităţile concrete pe care cele două instituţii le pot derula şi întărind disponibilitatea fermă de a deveni parteneri constanţi la demersurile de prevenire a violenţei şcolare, pentru ca finalmente, tinerii să perceapă Poliţia şi Jandarmeria nu ca forţe represive, cât mai ales ca sprijin şi protecţie a ordinii sociale pe care ne-o dorim.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului, pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra- şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.