univ_bolyai_2008.jpgUniversitatea „Babeş-Bolyai” scoate la concurs pentru anul universitar 2013-2014, la nivelul licenţă, 4.891 de locuri bugetate şi aproximativ 10.000 de locuri în regim de taxă, a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, rectorul instituţiei clujene de învăţământ superior, acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop.

La nivelul master, sunt scoase la concurs 3.470 de locuri bugetate şi 4.699 cu taxă, iar pentru învăţământul cu frecvenţă redusă sunt 1.000 de locuri disponibile.

Începând cu anul universitar 2013-2014, UBB va avea trei noi specializări la nivel licenţă – două la Facultatea de Litere şi una la Facultatea de Business – şi 16 programe noi de masterat.
Examenul de admitere se va desfăşura în perioada 15-31 iulie. Cele 21 de facultăţi ale UBB au elaborat mai multe tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale candidaţilor. Toate facultăţile din cadrul UBB vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, dar fiecare cu o pondere diferită. Taxele de admitere sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi se încadrează între 80 şi 250 lei, majoritatea facultăţilor având o taxă de 150-170 de lei.

„UBB este cea mai mare universitate din România. Cu un spaţiu academic şi cultural atât de generos, fireşte că avem cel mai mare număr de locuri la admitere dintre toate universităţile ţării – cu 262 de programe la nivel licenţă – situaţie care nu înseamnă că ne dorim mulţi absolvenţi de liceu pregătiţi la întâmplare. Îi dorim pe cei mai buni care au terminat în acest an şi în cei trecuţi, iar pentru a împlini acest deziderat am luat câteva măsuri, agreate de toate cele cinci instituţii din Consorţiul Universitaria (UBB, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, n.r.)”, a spus rectorul UBB.

În cele 21 de facultăţi nu se va intra exclusiv pe baza rezultatelor de la bacalaureat, important fiind şi rezultatul obţinut la testele scrise şi orale.
Profesorul Ioan Aurel Pop a amintit că în acest an este cel mai mic număr de absolvenţi de liceu, din cauza demografiei scăzute din anii 1994-1995.

„Au fost naşteri puţine în urmă cu 18 ani. Apoi 75.000 de absolvenţi de liceu nu s-au înscris în acest an la bacalaureat. Doar 55% dintre candidaţii la bacalaureat au reuşit să promoveze examenul. Sperăm ca UBB să reuşească să-ţi acopere numărul de locuri bugetate şi să obţină un foarte mare număr de înscrişi cu taxă, pentru evoluţia universităţii”, a arătat prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop.

El a subliniat că a fost dintotdeauna un decalaj între ceea ce doresc să studieze absolvenţii de liceu şi nevoia reală a pieţei forţei de muncă. Sunt cereri mari de locuri la Facultatea de Ştiinţe Economice şi la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Pe de altă parte, este nevoie ca secţii care nu au căutare, precum Fizica, să aibă continuitate în viaţa universităţii.

„În fiecare an facem eforturi să atragem candidaţi pentru această disciplină fundamentală. Fără fizică nu se poate imagina evoluţia unei societăţi care pune accentul pe cercetarea ştiinţifică. La fizică, de regulă, nu vin candidaţi. Iar UBB trimite în fiecare an în licee din zona noastră şi de mai departe profesori care să facă prezentări atractive pentru studii cu acest profil”, a explicat universitarul clujean.

La conferinţa de presă au participat şi prorectorii Călin Rus şi Anna Soos. Ei au evidenţiat că 50-60% dintre absolvenţii UBB îşi găsesc locuri de muncă după absolvire. La admiterea la UBB, cea mai mare concurenţă este, de regulă, La Facultatea de Matematică şi Informatică, urmează Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, apoi Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Numărul locurilor cu taxă este stabilit pentru fiecare facultate din ţară de către Agenţia Română de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). AGERPRES