registrul_elevilor.jpgÎn primăvara anului 2009 la Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Miercurea Ciuc a fost pus în funcţiune un sistem electronic de pontaj al elevilor care, fiind primul de acest gen din ţară, a acaparat imediat atenţia mass-mediei centrale. Sistemul a fost gândit şi dezvoltat de profesorul informatician al Colegiului, Daniel Bőjte, cu sprijinul şi sub îndrumarea directorului Doru Dobreanu.

Acest sistem de pontaj este prima etapă dintr-un proiect amplu ce se doreşte a fi un Sistem Informatic Integrat de monitorizare, analiză şi comunicare pentru sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, numit generic de autor „EduMax”. Achiziţia echipamentelor s-a realizat din sponsorizări, costul legitimaţiei este suportat de elevi, iar aplicaţia informatică a fost dezvoltată de autor.

Cum funcţionează

La începutul anului şcolar, precum şi în cazul transferurilor, elevii Colegiului sunt fotografiaţi şi li se tipăreşte, pe card PVC, o legitimaţie care are inscripţionat un cod de bare. La intrarea în Colegiu este instalat un calculator dotat cu un cititor unde, la sosirea în şcoală, elevul se pontează utilizând legitimaţia sa proprie. În momentul pontării, pe ecranul calculatorului apare poza, numele şi clasa din care face parte elevul, precum şi ora la care acesta s-a pontat. Profesorul de serviciu, aflat în faţa calculatorului, validează vizual identitatea elevului şi îi permite accesul în şcoală.

În Colegiu există o funcţionalitate opţională a sistemului, care permite profesorului de serviciu să ponteze inclusiv dacă elevul nu are îmbrăcată uniforma şcolară (formată la noi din cămaşă albă şi cravată roşie cu emblema Colegiului). Sistemul electronic de pontaj este secondat de un sistem de supraveghere cu cameră video, care pe viitor va fi sincronizat cu acţiunea de pontare, astfel încât elevul va fi fotografiat exact în momentul pontării, eliminându-se astfel posibilitatea ca un elev să ponteze alţi colegi.

registrul_elevilor1.jpg

Beneficiul pentru conducere şi diriginţi

Primul avantaj îl constituie raportul zilnic în timp real pe şcoală, care permite conducerii instituţiei să afle exact numărul total de elevi care s-au prezentat la şcoală, câţi dintre aceştia au întârziat, câţi nu poartă uniforma, respectiv câţi sunt absenţi.

Apoi există rapoartele defalcate pe clasă unde, într-un mod atractiv vizual, se afişează elevii prezenţi la şcoală (fundal verde), elevii absenţi/nepontaţi (fundal roşu), precum şi elevii cu eveniment – întârziaţi, lipsa uniformei (fundal galben), respectiv fişa abaterilor personale a fiecărui elev, cu detalii exacte privind minutele de întârziere.

Sistemul de raportare poate fi accesat atât din interiorul şcolii, de pe calculatorul profesorului din cancelarie, cât şi de pe Internet. Acesta este gândit astfel încât să se poată analiza istoricul evenimentelor pe o perioadă de timp dată (perioadă particulară, semestru, an şcolar etc.).

Beneficiul pentru părinţi şi elevi

Prin implementarea sistemului, după trecerea perioadei de acomodare, s-a constatat o scădere a întârzierilor/absenteismului de la şcoală. De asemenea, acest sistem de pontaj a avut un efect de educare a elevilor în sensul apartenenţei la un colectiv ce şi-a ales şi utilizează un semn distinctiv (legitimaţia), o uniformă, precum şi o conduită în spiritul unui regulament de ordine interioară. De asemenea, sistemul contribuie eficient la creşterea securităţii elevului în şcoală, deoarece accesul persoanelor străine în incinta şcolii nu mai este posibil. La cerere, părinţilor li se poate acorda acces la fişa abaterilor personale ale copiilor lor, astfel putând să se asigure de faptul că elevul a ajuns cu bine la şcoală.

registrul_elevilor2.jpg

Planuri de viitor

Pe viitor, componenta de monitorizare al EduMax va fi eficientizată prin implementarea cititoarelor de tip RFID atât la intrare, cât şi la ieşire, precum şi în toate clădirile din campusul şcolar. Se vor implementa modulele necesare informatizării catalogului şcolar, a activităţii de secretariat şi a conducerii instituţiei.

Componenta de analiză va genera rapoarte în timp real cu privire la performanţele şcolare, notarea ritmică, absenteismul şcolar pentru toţi factorii implicaţi în educaţie. Componenta de comunicare va facilita fluxul de informaţii între elevi, părinţi, diriginţi, profesori, conducere şi comunitate. Toate cele trei componente vor putea fi, într-un final, conectate piramidal la structurile organizatorice ale sistemului de învăţământ (I.Ş.J.-uri, respectiv M.E.C.T.S.).