La Facultatea de Teologie din Targoviste continua inscrierea la admitere pentru studii de licenta si master

La Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii “Valahia” din Targoviste continua, pana pe 24 octombrie, inscrierea la admitere pentru studii de licenta (Teologie Pastorala, frecventa redusa, 4 ani) si master, pentru cursurile universitare 2008-2009.

Admiterea pentru frecventa redusa consta intr-un concurs de dosare, precedat de un scurt interviu vocational sustinut la momentul inscrierii.

Media de admitere la facultate se va calcula astfel: 40% – media multianuala la una din urmatoarele disciplinele: Teologie Dogmatica sau Limba si literatura romana, in functie de optiunea candidatului; 30% – media generala a anilor de studiu din liceu; 30% – media examenului de bacalaureat.

Taxa de inscriere este de 80 lei, iar taxa anuala a unui an de studiu este de 1.800 lei, care se poate plati in trei transe. Mai multe detalii se pot afla de la secretariatul facultatii, la numarul de telefon: 0245/640083.

Pentru studiile universitare de master, admiterea pentru anul universitar 2008-2009, la Facultatea de Teologie din Targoviste, va consta in sustinerea unui interviu, pe baza unui referat depus odata cu dosarul de admitere, temele pentru acest referat fiind afisate anticipat la avizierul Facultatii. Nota de admitere la master este media dintre: nota obtinuta la interviu si media generala de licenta.

Specializarile si numarul de locuri oferite sunt:

– Doctrina – Stiinta – Misiune (Master, 4 semestre) – 20 locuri bugetate, 50 locuri cu taxa;

– Doctrina sociala si ecumenica a Bisericii in contemporaneitate (Master, 4 semestre) – 15 locuri bugetate, 30 locuri cu taxa;

– Pastorala si misiune in context european (studii postuniversitare de Master, 2 semestre) – 19 locuri bugetate, 40 locuri cu taxa.

Taxa de inscriere este de 90 ron, iar taxa unui semestru este de 900 ron.