caluschi_mariana.jpgUniversitatea „Petre Andrei” din Iaşi a găzduit astăzi festivitatea de deschidere a celei de-a IX-a ediţii a Simpozionului naţional cu participare internaţională „Kreatikon”, dedicat în acest an memoriei fondatorului universităţii, Petru P. Andrei.

Sub genericul „Creativitate – Formare – Performanţă”, simpozionul a fost organizat de UPA, prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Şcoala „Alexandru Vlahuţă” din Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Casa Corpului Didactic Iaşi, Palatul Copiilor Iaşi, Asociaţia Naţională a Psihologilor de Familie din România şi Asociaţia Naţională de Psihologie Transpersonală.

Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a UPA, prof.univ.dr. Mariana Caluschi, a ţinut să mulţumească numeroşilor reprezentanţi ai universităţilor şi structurilor profesionale din Republica Moldova care s-au implicat în acest eveniment: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi Centrul de Diagnosticare şi Reabilitare „Armonie” din Chişinău.

„Mulţumesc tuturor distinşilor psihologi care participă la acest simpozion şi care, din Iaşi, din Bucureşti şi din Republica Moldova, au venit astăzi aici, în Aula Magna a UPA, în casa noastră de suflet. Această universitate nu ar fi fost posibilă fără domnul Petru P. Andrei, de la a cărui trecere în altă dimensiune marcăm, iată, 10 ani, cel care a reuşit să mobilizeze şi să coaguleze în jurul lui mari personalităţi academice şi culturale ale Iaşului pentru a da viaţă acestui proiect”, a spus prof.univ.dr. Mariana Caluschi.

La rândul său, prof.univ.dr. Doru Tompea a transmis participanţilor la simpozion salutul conducerii UPA, „o universitate în comunitate, o universitate de încredere, singura instituţie privată de învăţământ superior cu grad de încredere din această parte a ţării”. „Obţinerea acestui calificativ instituţional din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior este urmarea unui travaliu foarte dur, în care nu numai competenţele, dar şi creativitatea noastră au fost solicitate la maxim pentru a îndeplini standardele Asociaţiei Europene a Universităţilor. Mă bucur că pot saluta, în acest an de maximă reverberaţie a crizei mutiple şi complexe pe care o traversăm, o nouă ediţie a simpozionului «Kreatikon», un proiect iniţiat, de altfel, chiar de fondatorul UPA, domnul Petru P. Andrei. Trăim o perioadă difilică, de curăţare a pieţei academice, pe de o parte, dar şi de contractare a acesteia, pe de alta, iar faptul că am rămas singuri în zona psihologiei pe piaţa învăţământului superior privat în Regiunea Nord-Est este încă o dovadă a valorii facultăţii noastre de profil”, a subliniat rectorul UPA.

Reprezentanţii instituţiilor de învăţământ şi ai asociaţiilor profesionale implicate în organizarea simpozionului au primit diplome de excelenţă, iar rectorul UPA şi decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei au înmânat medalii „Goldability” câtorva personalităţi de înaltă ţinută profesională şi morală care, de-a lungul timpului, au fost alături de universitate: reputatul psihiatru academician prof.univ.dr. Constantin Romanescu, prof.univ.dr. Ioan Mânzat, preşedintele Asociaţiei Naţionale de Psihologie Transpersonală, prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cerc.şt.pr.I dr. Ana Gugiuman de la Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iaşi, prof. Verginia Munteanu, directorul Şcolii „Alexandru Vlahuţă” din Iaşi sau scriitorul Nichita Danilov, directorul Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi.

Cea de-a IX-a ediţie a Simpozionului „Kreatikon” a mai inclus o serie de workshop-uri pe teme de specialitate, o conferinţă susţinută de prof.univ.dr. Traian Stănciulescu pe tema „Forme arhetipale ale creaţiei româneşti”, dar şi lansarea cărţii „Când Dumnezeu este interzis”, a prof.univ.dr. Ion Mânzat.