univ_cuza_is.jpgPe 28 ianuarie, la sediul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi se va desfăşura, începând cu orele 9.30, conferinţa de inaugurare a Centrului Interregional E-UNIVERSITARIA.

Evenimentul are loc în cadrul activităţilor proiectului strategic Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, implementat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza şi partenerii săi, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

La eveniment vor participa membri ai conducerii Universităţii, reprezentanţi ai instituţiilor partenere din cadrul proiectului (Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ) experţii formatori, persoane din grupul-ţintă (educatori, învăţători, institutori), membrii echipei de implementare a proiectului şi alţi stakeholderi.

Centrul Interregional va implementa un program acreditat de formare în sistem e-learning (E-UNIVERSITARIA) format din 36 de cursuri în format digitalizat, având drept beneficiari 1400 de educatori şi învăţători. Se urmăreşte astfel consolidarea parteneriatului constituit şi atragerea de noi parteneri la nivel naţional, extinderea programelor de formare flexibilă la alte categorii de cadre didactice, diversificarea ofertei curriculare şi oferirea de consultanţă şi modele de bune practici tuturor celor interesaţi.

Informaţii suplimentare despre proiect şi activitatea Centrului Interregional E-UNIVERSITARIA pot fi găsite accesând pagina www.rifse.uaic.ro