danubius_aracis.jpgPe 17 octombrie, în sala Virgil Madgearu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, s-au reunit reprezentanţii ARACIS şi reprezentanţii unor instituţii de învăţământ superior din Europa, parteneri în cadrul Proiectului UNI4-4- Dezvoltarea Sistemului European de Management al Calificărilor Universitare şi Valorificarea Competenţelor Informale, în cadrul Conferinţei cu tema Calitatea în Învăţământul Superior în România şi în Europa.

Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Danubius” din Galaţi în parteneriat cu Universitatea Româno – Americană – Bucureşti, Universitatea George Bacovia – Bacău, Universitatea de Vest – Timişoara, Universita deli Studi di Camerino – Italia, Universitatea Toulouse – Franţa, Universitatea Dortmund – Germania şi Universitatea Chania – Grecia, S.C. CISPRO S.R.L şi SIDA S.R.L Italia.

În deschiderea acestui eveniment, conf. univ. dr. Andy Puşcă a prezentat rezultatele proiectului: „Început în anul 2010, parteneriatul născut în acest proiect strategic, cu patru parteneri naţionali, patru parteneri transnaţionali şi Institutul de Cercetare GEA din Germania, şi-a dovedit eficienţa şi a format un consorţiu deschis format acum din opt universităţi europene, modele pentru cadrul european al managementului calităţii. Am reuşit să dezvoltăm programe europene, calificări dorite, solicitate de piaţa muncii. Este nevoie de noi, de universităţi puternice! Avem nevoie de parteneriate!”

Domnul Prof. univ. dr. Lucian Georgescu, Preşedinte al Senatului Universităţii Dunărea de Jos, şi-a decalarat mulţumirea faţă de buna colaborare dintre cele două universităţi gălăţene în diferite activităţi desfăşurate în parteneriat. Referitor la Proiectul UNI4-4- Dezvoltarea Sistemului European de Management al Calificărilor Universitare şi Valorificarea Competenţelor Informale, Prof. univ. dr. Lucian Georgescu a menţionat contribuţia semnificativă pe care acest proiect o are, în special prin schimbul de bune practici, la nivelul menţinerii calităţii în învăţământul superior din România.

„Avem o ţintă comună! Cultura calităţii în învăţământul superior românesc!” Acestea au fost cuvintele de deschidere ale Prof. univ. dr. Mihai Ungureanu, Secretar General al ARACIS. Domnia sa a punctat câteva aspecte referitoare la percepţia pe care o au instituţiile de învăţământ superior asupra a ceea ce înseamnă evaluarea realizată de ARACIS, subliniind faptul că unele Universităţi au înţeles perfect rolul acestei instituţii şi au ales ca în 5 ani să nu stea ci să-şi rezolve toate strategiile.

O intervenţie – concluzie deosebit de interesantă a avut-o Prof. univ. dr. Mihai Floroiu, membru ARACIS, domnia sa punctând exact soluţiile pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior în contextul unei duble provocări: concurenţa cu titanii în cercetare şi concurenţa din partea unor noi puteri emergente din punct de vedere educaţional care investesc sume imense în cercetare. „Universitatea trebuie să susţină mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice. O mobilitate în adevăratul sens al cuvântului. Studentul pleacă şi se întoarce şi nu aşa cum se întâmplă în unele cazuri în care mobilitatea este doar o rampă pentru studentul care pleacă şi nu se mai întoarce.”

În continuarea evenimentului au fost prezentate modelele de evaluare a calităţii în învăţământul superior în Grecia, Italia, Franţa şi Germania. Astfel, reprezentanţi ai universităţilor partenere ale acestui proiect, respectiv: Emmanouela Katsi (Mediteranean Agronomic Institute of Chania – Grecia); Antonius Shroeder – GEA – Germania, Seraphin Alava – Universitatea Toulouse, Franţa, au subliniat aspectele definitorii ale calităţii în învăţământul superior din diferitele state prezente.

danubius_aracis1.jpg