proiectposdru_1.jpgÎn perioada 24-26 ianuarie 2013, a avut loc, la Sinaia, Conferinţa Finală din cadrul proiectului „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea crearii de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”.

Proiectul, care se încheie pe data de 31 ianuarie 2013, a fost derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în parteneriat cu: Universitatea Politehnica Bucureşti, The Red Point, Oameni şi Companii, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

La conferinţă au participat aproximativ 70 de persoane, membri din echipa de implementare a proiectului, experţi din partea MEN, experţi din partea celor 11 parteneri din proiect şi invitaţi speciali.

Conferinţa a fost deschisă oficial de Managerul de Proiect, Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU. Evenimentul a fost moderat de Conf. univ. dr. Antonela TOMA, Asistent Manager de proiect. Au urmat intervenţiile din partea invitaţilor speciali: Secretar de Stat Stelian FEDORCA, Ing. Smaranda LALESCU, din partea Fundaţiei „Traian Lalescu” şi Prof. univ. dr. Radu Mircea DAMIAN din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

De asemenea, au fost intervenţii din partea Prof. univ. dr. Vasile BRANZANESCU- Institutul de Matematică al Academiei Române „Simion Stoilow” şi a Prof. univ. dr. Octavian STANAŞILA de la Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Lucrările conferinţei au continuat cu prezentarea rezultatelor proiectului de către un reprezentant din partea fiecărui partener din proiect:

– Universitatea Politehnica Bucureşti- Coordonator prof. univ. dr. Constantin UDRIȘTE;

– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca- Coordonator dr. Gloria COSOVICI;

– Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi ” din Iaşi- Coordonator prof. univ. dr. Ariadna PLETEA;

– Universitatea Bucureşti- Coordonator prof. univ. dr. Victor ȚIGOIU;

– Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti- Coordonator prof. univ. dr. Dan STEMATIU;

– Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi- Coordonator prof. univ. dr. Adrian LUNGU;

– Universitatea de Vest din Timişoara- Coordonator prof. univ. dr. Mihail MEGAN;

– Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia- Coordonator prof. univ. dr. Daniel BREAZ;

– Universitatea din Piteşti- Coordonator prof. univ. dr. Gheorghe BARBU;

– S.C. The Red Point S.A.- Reprezentant Andrei STANESCU;

– S.C. Oameni şi Companii S.R.L.- Expert Comunicare – Alina DUCA.

Dintre rezultatele proiectului, amintim:

– Activităţi de formate cu 2 grupuri ţintă: Cadre Didactice (275 cadre didactice din 9 universităţi) şi Studenţi (450 de studenţi din 9 universităţi)

– 10 resurse digitale: softuri educaţionale

– 10 resurse didactice noi, moderne, inovative

– Întâlniri de lucru ale experţilor pentru armonizare de curricule, formularea unui raport final în urma acestor întâlniri

– Organizarea de ateliere de schimb de bune practici

– Organizarea de sesiuni demonstrative în licee

– Câte un centru de formare modern în fiecare universitate parteneră

– Realizarea unui portal, www.matematicauniversitara.ro, care permite susţinerea strategiei de comunicare, facilitează crearea de resurse inovative precum şi diseminarea electronică a resurselor inovative.

În România, se organizează anual concursuri la nivel local, regional şi naţional, la care sunt invitaţi să participe deopotrivă elevii din clasele terminale de liceu şi studenţii facultăţilor cu rezultate bune la examene, din anul I şi din anul II, ceea ce denotă importanţa păstrării continuităţii între învăţământul preuniversitar şi cel superior, pentru identificarea unor itinerarii educaţionale şi profesionale coerente între nivelurile de şcolaritate. De aceea, centrele de matematică vor furniza resurse umane, echipamente şi practici care să sprijine aceste legături între liceu şi universitate, pentru încurajarea elevilor şi studenţilor în studiul matematicii, integrarea noilor tehnologii în practicile universitare, cultivarea interesului studenţilor pentru gândirea logică şi problematizare şi îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ.

Centrele de excelenţă vor fi viabile în timp pentru alte generaţii de studenţi de performanţă care vor dori să contribuie la inovarea practicilor pedagogice şi a soluţiilor ştiinţifice de predare-invatare. Centrele se vor autosusţine din fondurile universităţilor/ sponsorizări din partea autorităţilor locale, organizate fiind ca locaţii ale concursurilor şi olimpiadelor, lectiilor demonstrative, prezentării unor resurse didactice inovatoare, comunicărilor ştiintifice, conferinţelor şi altor evenimente derulate cu şi de către profesori în domeniul matematicii, sau cross curricular, al informaticii şi al altor discipline conexe.
Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de lucru care a vizat Stabilirea strategiei de întocmire a documentaţiei pentru Cererea de Rambursare Finală şi cu mulţumiri aduse tuturor participanţilor care au contribuit la îndeplinirea cu succes a obiectivelor acestui proiect.