sibiu1.jpgÎn perioada 23 – 25 iunie 2011 a avut loc la Sibiu Activitatea 0.8 Organizarea unei conferinţe intermediare a proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768, „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, finanţat din fonduri structurale obţinute în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 56 – „Universitate pentru viitor”.


Conferinţa a avut loc la Hotel Ibis şi a reunit 70 de participanţi, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi partenerii din cadrul acestui proiect: The Red Point, Agenţia OSC, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia precum şi experţi externi.

Proiectul se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” şi vizează adaptarea programelor de studii ale disciplinelor matematice la cerinţele pieţei muncii şi crearea de mecanisme şi instrumente de extindere a oportunităţilor de învăţare. Creşterea relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii prin îmbunătăţirea programelor universitare la specializările precum matematică, matematici aplicate, matematică-informatică, precum şi includerea unor module alternative vizând educaţia de elită, va asigura o aplicabilitate sporită a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, în scopul păstrării absolvenţilor, inclusiv a celor cu rezultate deosebite în domeniul pentru care s-au pregătit.

În cadrul evenimentului s-a prezentat stadiul de implementare al proiectului de către un reprezentant al fiecărei instituţii şi au avut loc dezbateri pe activitățile în curs: activitatea 4, realizarea și implementarea programului de formare a cadrelor didactice și a studenților pe baza curriculelor revizuite în concordanță cu cerințele performante ale competițiilor internaționale și cu competențele solicitate pe piața muncii şi activitatea 6, elaborarea de resurse de predare – învățare – evaluare.

sibiu2.jpg

Conferinţa a fost deschisă de domnul Corneliu Munteanu, manager al acestui proiect. Prezentarea stadiului actual al proiectului a fost expus de doamna Antonela Toma, Asistent manager de proiect, cu intervenţii din partea domnului Gheorghe Barbu de la Universitatea din Piteşti, a domnului Cristian Voica de la Universitatea din Bucureşti şi a domnului Mircea Olteanu de la Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Partenerul The Red Point a prezentat participanţilor platforma de e-learning iar Alina Duca, de la Agenţia OSC a vorbit despre instrumentele de comunicare puse la dispoziţia partenerilor din proiect: site-ul www.edumanager.ro, platforma ComuniCom, publicaţiile EduManager şi Administraţie, publicaţia proiectului precum şi platformele Academic Matematică şi Alumni Matematică.

Domnul Eugen Popa, de la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi a prezentat un studiu de caz privind pregătirea studenţilor pentru concursurile internaţionale, subliniind faptul că problemele propuse la concursuri pot sugera accentuarea diferită a unor chestiuni din curriculă, rezolvarea unor probleme complexe poate conduce la asimilarea superioară a unor teme teoretice, iar subiectele propuse la concursuri pot sugera reorganizări ale curriculei.

S-a prezentat stadiul actual al Activităţii 4 în cadrul universităților partenere de către un reprezentant al fiecărei instituţii. Au luat asftfel cuvântul doamna Ariadna Pletea de la Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iaşi, domnul Gheorghe Barbu de la Universitatea din Piteşti, domnul Mihail Megan de la Universitatea de Vest din Timişoara, doamna Ileana Toma de la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Domnul Adrian Lungu de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, doamna Gloria Cosovici de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, domnul Cristian Voica de la Universitatea din Bucureşti şi domnul Daniel Breaz de la Universitatea “1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.

sibiu3.jpg

Domnul Vladimir Bălan a prezentat aspectele specifice ale pregătirii, desfăşurării şi finalizării procesului de instruire a cadrelor didactice privind utilizarea pachetelor de software specializat în predarea matematicii şi disciplinelor tehnice, modalităţi de creştere a nivelului profesional şi de stimulare a cercetării ştiinţifice în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, punând accentul pe concluziile participanţilor şi ale organizatorilor în urma programului desfăşurat. Dintre punctele forte ale proiectului s-a menţionat documentaţia excelentă, buna organizare, flexibilitatea, feed-back-ul rapid, iar ca punct slab s-a menţionat numarul scăzut de ore alocate acestui modul având în vedere volumul şi valoarea informaţiilor.

Coordonatorii proiectului din cadrul universităţilor partenere au participat împreună cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la dezbateri privind organizarea şi funcţionarea centrelor din universităţi.

Au avut loc dezbateri organizate în sesiuni paralele privind stabilirea calendarului de realizare a materialelor de predare – învățare – evaluare aferent Activităţii 6. Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea concluziilor finale şi cu propuneri privind direcțiile de dezvoltare a etapelor următoare din cadrul proiectului.

sigle_investeste.jpg