investeste_in_oameni.jpgLa Sinaia primul focus grup din cadrul proiectului strategic „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare – învăţare – evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”.

Finanţat din Fondul Social European, acest proiect se derulează pe o perioadă de 36 de luni – contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU – şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”.

Partenerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului angrenaţi în acest proiect sunt: The Red Point, Agenţia OSC, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Focus grupul organizat în luna februarie, la Sinaia, a fost primul dintr-o serie de focus grupuri care vor avea loc periodic, cu scopul organizării unei reforme curriculare în disciplinele matematice predate în universităţile tehnice din România.

Focus grupul s-a desfăşurat în cadrul unei întâlniri naţionale cu 25 de participanţi cadre didactice de la catedrele de matematică/ingineri din fiecare instituţie parteneră. Acţiunea a avut drept scop obţinerea de informaţii relevante cu privire la Armonizarea internă a disciplinelor de matematică şi corelarea cu disciplinele de specialitate, Identificarea aspectelor pozitive şi negative ale curriculei actuale de matematică, Dimensiunile formative şi informative ale matematicii şi legătura cu cerinţele pieţei muncii.

În ceea ce priveşte armonizarea internă a disciplinelor de matematică, în urma studiului efectuat, s-a constatat necesitatea realizării unei structuri comune cu disciplinele de specialitate, ţinându-se cont de propunerile formulate de cadre didactice şi ingineri, cu referire la reintroducerea anumitor teorii solicitate de către specialiştii din industrie pe piaţa muncii.

Cu privire la aspectele pozitive şi negative ale curriculei actuale de matematică şi la propunerile de îmbunătăţire a acesteia, în urma analizei şi interpretării datelor din chestionarele adresate cadrelor didactice din universităţile partenere, s-a constatat că majoritatea cadrelor didactice din grupul de sondaj ar dori includerea în cadrul programei de studiu pentru matematică a unui număr de ore la dispoziţia cadrului didactic, precum şi a unor programe de pregătire a studenţilor de anul I cu performanţe slabe la matematică. De cealaltă parte, 90% dintre studenţii respondenţi ar aprecia existenţa unei comunităţi de studiu, pentru schimburi de idei, rezolvare de probleme.
În urma dezbaterilor referitoare la Dimensiunile formative şi informative ale matematicii şi legătura cu cerinţele pieţei muncii, s-a ajuns la concluzia că pregătirea matematică este foarte utilă pe piaţa actuală a muncii, având în vedere faptul că marile companii sunt în căutare de ingineri cu gândire logică, matematică.