Casa Corpului Didactic Olt, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, organizează Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice – SMCPFC 2010 „Strategii moderne, calitate, perfecţionare, formare continuă”, ediţia a II-a. Evenimentul va avea loc la Colegiul Tehnic “Alexe Marin” din Slatina, pe 14 şi 15 mai.

Vor participa cu lucrări cadre didactice, educatoare, învăţători/institutori, profesori şi maiştri instructori din judeţul Olt, din Bucureşti şi alte 14 judeţe (Alba, Iaşi, Neamţ, Timiş, Caraş Severin, Gorj, Călăraşi, Buzău, Arad, Vaslui, Vâlcea, Covasna, Hunedoara şi Dolj).

Secţiunile simpozionului sunt:

1. Strategii didactice moderne

2. Asigurarea şi managementul calităţii

3. Perfecţionarea periodică – factor de progres în formarea continuă

4. Inovare şi creativitate didactică

Sunt invitaţi să participe personalităţi ale judeţului Olt, cadre didactice universitare de la Universitatea din Craiova, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti şi Universitatea din Piteşti, alţi specialişti în formare şi perfecţionare continuă.