Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” din Târgu Mureş anunţă organizarea, pe 25 martie, a Simpozionului Naţional „Şcoala pentru fiecare şi pentru toţi”, aflat la prima ediţie. Partenerii evenimentului sunt Casa Corpului Didactic Mureş, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş.

Scopul acestui simpozion îl constituie valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi didactice desfăşurate de cadrele didactice din judeţele ţării şi crearea unui climat şcolar caracterizat prin deschidere faţă de diversitatea etnoculturală a elevilor şi prin valorificarea pozitivă a diferenţelor în timpul lecţiilor.

Simpozionul va oferi tuturor cadrelor didactice posibilitatea de a-şi promova activitatea prin intermediul unei cercetări din perspectivă multiculturală având drept scop optimizarea procesului instructiv-educativ.

Grupul ţintă al manifestării îl constituie educatoare, învǎţǎtori, profesori, cadre didactice de sprijin, psihologi, psihopedagogi, consilieri şcolari, elevi din toate judeţele ţării. Înscrierea participanţilor are loc până pe 1 martie, pe baza fişei de înscriere expediată pe adresele de e-mail irimiecami@yahoo.com sau sanda_suciu@yahoo.com. Persoane de contact sunt: director prof. Olga Atomei tel. 0265-312234, prof. Irimie-Matei Camelia tel. 0726-364432, prof. Bosa Sanda tel. 0744-451042.

Alte amănunte despre acest simpozion găsiţi AICI