Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Colegiul Tehnic „General David Praporgescu” din Turnu-Măgurele, în parteneriat cu Asociaţia Profesorilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar din România (APACIP-RO), organizează pe 29 mai, în Sala de Conferinţe a Consiliului Municipal Turnu-Măgurele, Simpozionul Naţional „Şcoala Noastră”, ediţia a XVII-a.

Tema ediţiei din acest an a Simpozionului este „Învăţământul la răscruce” şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Obiectivele acestui eveniment sunt:

– Dezbaterea Legii Educaţiei Naţionale;

– Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

– Optimizarea procesului de predare-învăţare;

– Promovarea activităţii de cercetare metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

– Promovarea intereselor cadrelor didactice la nivelul societăţii.

Vor fi invitaţi reprezentanţi ai MECTS, IŞJ Teleorman, CCD Teleorman, ai autorităţilor locale şi naţionale, precum şi reprezentanţi mass-media. Înscrierea participanţilor se va face până la data de 15 mai 2010, la adresa de mail ctpraporgescu@yahoo.com. Persoane de contact sunt prof. Teodor Mitroi, tel. 0721.246953 (e-mail: tmtteo@yahoo.com) şi prof. Monica-Ioana Cristea, tel 0766.684612 (e-mail:monicaioanacristea@yahoo.com).

Taxa de participare pentru cadrele didactice este de 35 lei de persoană pentru a acoperi cheltuielile necesare pregătirii mapelor Simpozionului, programelor şi diplomelor. Această taxă va achitată prin mandat poştal pe adresa Colegiului Tehnic „General David Praporgescu”: Turnu-Măgurele, Str. Taberei, Nr. 2, Cod poştal 145200, Jud. Teleorman, pe numele Monica-Ioana Cristea.