La Universitatea “Danubius”, cercetare pentru creșterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studiu

Universitatea “Danubius” din Galaţi este beneficiarul unui proiect strategic “Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competentelor informale”, proiect lansat la începutul lunii decembrie 2010 şi care va fi implementat pe o perioadă de 3 ani.

Partenerii proiectului, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Româno-Americană Bucureşti, Universitatea “Bacovia” Bacău, Università degli Studi di Camerino, Italia, Université de Toulouse II Le Mirail Franţa, Technische Universität Dortmund Sozialforschungsstelle sfs, Germania, Mediterranean Agronomic Institute of Chania – Department of Business, Economics and Management Grecia, CISPRo S.R.L. Galaţi – firmă privată de formare profesională şi servicii informatice şi SIDA S.R.L. Ancona Italia. – firmă privată de formare profesională şi expertiză FSE, se întâlnesc în perioada 14 – 17 decembrie 2010 pentru a stabili aspectele organizatorice şi tehnice ale proiectului amintit.

Obiectivele specifice ale acestui proiect vor fi aduse la îndeplinire cu ajutorul următoarelor activităţi: implementarea Sistemului National de Calificare în Învățământul Superior ; revizuirea şi îmbunătățirea programelor de licență şi masterat în conformitate cu Cadrul National al Calificărilor în Învăţământul Superior în domeniul economic şi juridic, în vederea definirii unei structuri didactice împărţită pe competente, în coerenţă cu cererea pe piaţa muncii; consolidarea acţiunilor de inovare, cooperare şi formare în contextul creării unei reţele de universităţi din diferite state membre UE, mediul de afaceri şi centrele de cercetare, în scopul susţinerii mobilităţii şi accelerării aplicării principiilor Cadrului European al Calificărilor; definirea unor programe de instruire complementare care să pună în valoare şi să integreze competentele tehnice cu aptitudinile şi abilităţile personale în muncă; îmbunătăţirea capacităţii universităţilor privind furnizarea de calificări superioare adaptate la exigentele schimbărilor continue ale pieţei muncii.