uvvg_inscrieri.jpgUniversitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad este pregătită pentru un nou an universitar şi un învăţământ axat pe studenţi, cu o curriculă modernă. Am dezvoltat baza didactico materială pentru învăţământul practic de medicină – biologie şi continuăm şcolarizarea studenţilor străini în spiritul deschiderii şi internaţionalizării învăţământului din cadrul universităţii noastre. S-a modernizat baza didactico materială prin încheierea amenajării a încă şase laboratoare moderne în domeniul bio medical şi procurarea de aparatură de specialitate.

În ceea ce priveşte baza materială, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” beneficiază de un Campus modern, care se întinde pe o suprafaţă de 10.734 mp, unde s-au investit peste 15 milioane de euro în: laboratoare de cercetare, săli de curs, centru de informatică dotat cu 400 de calculatoare conectate la internet, bibliotecă cu săli de lectură, 26 săli de învăţământ, precum şi 8 amfiteatre cu peste 1500 de locuri, dotate cu sistem de sonorizare, microfon fix, microfon mobil, video-proiector, laptop şi ecran de proiecţie automat.

Sistemul de videoconferinţă Polycom din Sala de conferinţe cu 120 locuri asigură o comunicare, în timp real, la nivel naţional şi internaţional, cu alte centre universitare. În această perioadă, UVVG continuă modernizarea bazei didactico materiale prin încheierea amenajării a încă şase laboratoare moderne în domeniul bio medical şi procurarea de aparatură, prin proiectele europene pe care le derulează.

În cadrul Campusului Universitar “Vasile Goldiş” se află şi Institutul de Ştiinţe ale Vieţii care cuprinde Centrul de Microscopie Electronică “George Emil Palade” dotat cu două microscoape electronice, care valorează peste un milion de euro; Centrul de Cercetări Farmacognostice şi Laboratorul Cromatografie Lichidă, iar Biobaza de cercetare, a fost dotată cu aparatură de ultimă generaţie.

Prestigiul de care se bucură Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” în străinătate este dovedit şi de numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la diferite programe de studii oferite de facultăţi. Tineri din Italia, Franţa, Maroc, India, Israel, Turcia, Germania, Austria, Algeria, Spania şi din alte părţi ale lumii studiază, în limba română sau în limbile franceză şi engleză, medicina. De asemenea, graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit partenera a peste 100 de prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.

Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniul: juridic, economic, marketing, administrarea afacerilor, medicină – farmacie, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, psihologie, ştiinţele educaţiei, pedagogia învăţământului primar și preșcolar, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, biologie, ecologie şi protecţia mediului, informatică (română sau engleză), silvicultură.

Universitate europeană, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză.

Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere.

Oferta academică este generoasă, ea cuprinzând 40 de specializări licenţă (peste 2000 de locuri) şi 24 studii aprofundate la nivel de masterat (peste 1000 de locuri), 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniul medicină şi biologie şi o Şcoală postdoctorală, care a fost înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad oferă numeroase facilităţi şi Burse “Vasile Goldiş” – şcolarizare gratuită, studenţilor care se înscriu în anul I universitar 2015-2016 la una, sau mai multe specializări din cadrul facultăţilor.

Facilităţi la plata taxei de şcolarizare pentru anul I de studii – an universitar 2015/2016

– Absolvenţii de liceu, promoţia 2015, care obţin la bacalaureat media cuprinsă între 8,50 şi 10 şi care optează pentru programele de studii din oferta universității cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicina dentară și Farmacie, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu (bursa Vasile Goldiş). Studenţii îşi păstrează bursa de şcolarizare gratuită şi în semestrele următoare în condiţiile promovării tuturor examenelor şi a obţinerii, în fiecare sesiune de examene, a mediei de minimum 9,50.

– Studenţii care provin din casele de copii, orfani de ambii părinţi, studenții cu handicap de grad I, care nu depăşesc vârsta de 20 ani la înscrierea în anul I, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.

– Studenţii care provin din aceeaşi familie, beneficiază fiecare de o reducere de 10 % a taxei de şcolarizare.

– Studenţii înscrişi în anul I de studiu, la programele de studii din oferta universității, cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Medicină dentară și Farmacie, şefii de promoţie 2015 și olimpicii care au obținut locurile I, II, sau III la olimpiade naționale sau internaționale, beneficiază de şcolarizare gratuită pentru semestrul I al anului I de studiu 2015-2016. Studenţii îşi păstrează bursa, respectiv şcolarizarea gratuită şi în semestrele următoare în condiţiile promovării tuturor examenelor şi a obţinerii în fiecare sesiune de examene a mediei de minimum 9,50.

– Studenţii care urmează a doua specializare, la nivel licență, în cadrul universităţii, cu excepția programelor din cadrul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, indiferent de forma de învățământ, beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de şcolarizare pentru cea de a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării.

– Studenţii care urmează a doua specializare, la nivel licență, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă, absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, sau absolvenți ai Colegiului particular ”Vasile Goldiș” Arad, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de şcolarizare.

– Angajaţii Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad pe bază de contract individual de muncă precum şi copiii acestora care nu depăşesc vârsta de 25 de ani la înscrierea în anul I în cadrul universităţii, beneficiază de o reducere de 20 % a taxei de şcolarizare.

– Studenţii care urmează o specializare la nivel masterat, sau curs postuniversitar, absolvenți ai UVVG, beneficiază de o reducere de 25 % a taxei de şcolarizare pe toată perioada şcolarizării.

– Studenții care fac parte din categoria personalului clerical beneficiază de o reducere de 50% la plata taxei de școlarizare precum și a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării.

Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original, sau adeverinţă în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic.

UVVG sprijină accesul la studii, prin relațiile de colaborare cu Banca Feroviară, care garantează cu un fond pentru 4000 de studenți, care doresc să ia un împrumut.