La Universitatea din Craiova începe sesiunea de toamnă pentru admitere şi master

univ craiova.jpgLa Universitatea din Craiova începe de luni sesiunea de toamnă pentru ocuparea celor 215 locuri la buget şi 1.394 locuri la taxă rămase neocupate în urma sesiunii din iulie de admitere pentru studii universitare de licenţă. Şi pentru studii universitare de master sunt scoase la concurs în luna septembrie 1.620 de locuri la buget şi 1.887 locuri la taxă.

Potrivit datelor furnizate AGERPRES de Universitatea din Craiova, înscrierile pentru această sesiune de admitere încep luni la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (FDSA), precum şi la Teologie Ortodoxă pentru licenţă şi master. De asemenea, pentru master încep înscrierile luni şi la domeniile Matematică şi Informatică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte.

La FDSA sunt scoase la concurs patru locuri la buget, la specializarea Istorie şi 140 de locuri la taxă, dintre care 34 la specializarea Drept, frecvenţă redusă, 20 la Administraţie publică, 42 la Administraţie Publică în Drobeta Turnu Severin, 22 la Istorie şi 22 la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.
Înscrierile se pot face în perioada 2 -9 septembrie iar rezultatele vor fi afişate în intervalul 12-15 septembrie. Examenul se va face prin concurs de dosare şi se va ţine cont doar de media la examenul de bacalaureat.
La Teologie, înscrierile se fac în perioada 2-9 septembrie şi sunt disponibile şase locuri la buget şi 27 la taxă. Examenul prevede probe eliminatorii şi examen scris. Etapa I, eliminatorie, constă în vizita medicală şi examen psihologic, precum şi verificarea aptitudinilor muzicale. Etapa a II-a constă în examen scris la Teologie Dogmatică – 70% şi media examen bacalaureat – 30%. Rezultatele finale vor fi afişate pe 13 septembrie.

Facultatea de Ştiinţe Exacte desfăşoară, în perioada 4 – 25 septembrie, admiterea pentru anul universitar 2013-2014. În total, la această facultate au rămas disponibile, în urma sesiunii din vară, 65 de locuri la buget şi 104 la taxă. Înscrierea candidaţilor se va face după calendarul următor: Ştiinţe Exacte – Matematică şi Informatică – 9 septembrie – 16 septembrie; Ştiinţe Exacte – Chimie – 4 septembrie – 18 septembrie; Ştiinţe Exacte – Fizică – 9 septembrie – 22 septembrie. Pentru admitere va fi concurs de dosare şi se va ţine cont doar de media obţinută la bacalaureat. Afişarea rezultatelor se va face pe 16 septembrie pentru specializarea Matematică – Informatică, pe 19 septembrie pentru specializarea Chimie şi pe 23 septembrie pentru Fizică.

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sunt disponibile 492 de locuri la taxă la specializările: Economie generală şi Comunicare economică, Economie şi Afaceri Internaţionale, Economie şi Afaceri Internaţionale în limba engleză, Finanţe şi Bănci, Finanţe şi Bănci în limba engleză, Management, Marketing, Informatică Economică, Statistică şi Previziune Economică. Înscrierile se fac în perioada 9-14 septembrie iar rezultatele finale vor fi afişate pe 17 septembrie. Examenul se va face prin concurs de dosare pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
Facultatea de Inginerie Electrică scoate la concurs pentru această sesiune de admitere, 125 de locuri la buget şi 78 la taxă. Locurile la buget sunt disponibile la domeniile: Inginerie aerospaţială, Inginerie electrică, Inginerie Energetică, Ingineria mediului, Ştiinţe inginereşti aplicate. Înscrierile se vor face în perioada 16-22 septembrie, iar rezultatele vor fi afişate pe 23 septembrie. Admiterea se va face tot pe baza mediei de la bacalaureat.

La Facultatea de Mecanică au rămas disponibile, în urma sesiunii din vară, 13 locuri la buget şi 129 la taxă. Înscrierile se fac în perioada 9-16 septembrie, iar afişarea rezultatelor se va face pe data de 17 septembrie. Admiterea se va face prin concurs de dosare pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică scoate la concurs 22 de locuri la taxă la specializările Mecatronică şi Robotică. Înscrierile se fac în perioada 9-16 septembrie, iar afişarea rezultatelor se va face pe data de 17 septembrie. Admiterea se va face prin concurs de dosare pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.

La Facultatea de Agricultură şi Horticultură au rămas disponibile în urma sesiunii din vară 40 de locuri la taxă. Înscrierile se fac în perioada 9-18 septembrie, iar afişarea rezultatelor se va face pe data de 20 septembrie. Admiterea se va face prin concurs de dosare pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.
La Facultatea de Litere au fost scoase la concurs 184 de locuri la taxă şi 2 la Buget. Astfel, la domeniile, Limbă şi Literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale Comunicării şi Ştiinţe ale Educaţiei înscrierile în vederea admiterii se vor face în perioada 10-13 septembrie. Rezultatele finale vor fi afişate pe 14 septembrie. Pentru realizarea admiterii va fi concurs de dosare şi se va ţine cont doar de media obţinută la bacalaureat.
La domeniul Muzică înscrierile se vor face în perioada 10-11 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 14 septembrie. Admiterea se va face prin concurs ce va consta în probe de aptitudini vocaţionale.
La domeniul Teatru şi Artele spectacolului, înscrierea candidaţilor se va face în perioada 10-11 septembrie, iar rezultatele vor fi afişate la data de 14 septembrie. Admiterea se va face prin concurs ce va consta în două probe (etape eliminatorii) de aptitudini vocaţionale. În prima etapă, ce va avea loc pe data de 12 septembrie, tinerii vor susţine o probă orală/practică de testare a aptitudinilor vocale, ritmice şi de interpretare ale candidatului; prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. În a doua, ce va avea loc pe 13 septembrie, tinerii vor participa la un atelier de improvizaţie şi vor susţine un monolog. Rezultatele vor fi afişate pe 14 septembrie.
La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport sunt disponibile 155 de locuri la taxă. Înscrierile se vor face în perioada 16-22 septembrie. Rezultatele finale vor fi afişate pe 26 septembrie. AGERPRES