univ_resita.jpgUniversitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa funcţionează cu program de avarie, după ce s-a hotărât ca la această unitate de învăţământ să aibă loc cursuri doar patru zile pe săptămână, pentru a se face economie la buget, a declarat rectorul universităţii, conf. univ. dr. Andrade Bichescu.

„La Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa au fost renegociate contractele cu majoritatea furnizorilor de utilităţi, activităţile didactice au fost programate de luni, până joi, vinerea fiind zi liberă, tocmai pentru a nu mai avea aceleaşi consumuri de gaz şi curent. Totodată, şi personalul administrativ are săptămâna de lucru redusă la patru zile. Această măsură este una relativ recentă, pentru personalul didactic auxiliar, respectiv, din luna mai a acestui an. Activitatea universităţii, însă, se desfăşoară în condiţii normale, fără a fi afectată calitatea procesului de învăţământ”, a declarat conf. univ. dr. Andrade Bichescu, rectorul Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa.

Conducerea universităţii a elaborat şi un program de restructurare, care a fost trimis ministerului de resort, prin care s-a cerut şi un ajutor financiar. Potrivit acestui program, există şi alte măsuri luate, cum ar fi o normare la maximum a cadrelor didactice, atât cât prevede legea, adică 16 ore fiecare normă. De asemenea, s-au efectuat şi anumite restructurări la nivelul personalului didactic şi didactic auxiliar, în acest fel încercându-se o diminuare cât mai mare a cheltuielilor. În plus, salariul tuturor angajaţilor a fost redus cu 20%.

Universitatea „Eftimie Murgu”, ca instituţie de sine stătătoare, a fost înfiinţată în anul 1992, când avea în componenţă două facultăţi, cea de Inginerie şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, care începând cu 1995 a devenit Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative. În prezent, procesul educaţional se desfăşoară în cadrul a trei facultăţi – Facultatea de Inginerie şi Management, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Sociale, care însumează în jur de 1.500 de studenţi.
În urmă cu un an, la universitatea reşiţeană au avut loc şi unele întârzieri de mai multe luni la plata salariilor personalului, fiind organizate şi acţiuni de protest ale angajaţilor. În contextul în care s-a arătat că veniturile universităţii realizate din plata per student asigurată de Ministerul Educaţiei pentru locurile bugetate, precum şi din taxele pentru locurile nebugetate nu acoperă necesarul de cheltuieli pentru funcţionare, la nivelul conducerii universităţii s-a vorbit despre realizarea unei fuziuni cu Universitatea de Vest din Timişoara, însă aceasta încă nu s-a concretizat. AGERPRES