La Universitatea Ovidius, studenții înscriși în cadrul proiectului “Proinfo – Pregătirea Resursei Umane în Informatică” încep, în mediul online, cursurile complementare gratuite

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) va organiza, luni, 19 octombrie 2020, începând cu ora 12:00, o întâlnire online la adresa: http://bit.ly/CursuriCyber, în vederea dezbaterii oportunităților activităților de formare ce se vor realiza în cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, cod proiect: 122837, pentru studenții din grupul țintă.

UOC reia, în această lună, seria celor șase cursuri complementare. Astfel, studenții înscriși vor putea participa la următoarele cursuri gratuite, susținute de specialiști cu renume național și internațional în domeniul Cyber Security, în mediul online:

Ø Curs 1: Web Semantic și Ontologii (WSO);

Ø Curs2: Recunoașterea formelor și căutarea de date în spațiul web (RFC);

Ø Curs 3: Securitatea sistemelor software (SSS);

Ø Curs 4: Securitatea aplicațiilor Web (SAW):

Ø Curs 5: Machine Learning (ML);

Ø Curs 6: Online Threats to Modern Organizations (OTMO).

Fiecare activitate de formare prevede 28 de ore de curs și 28 de ore de seminar, din care 14 ore de aplicații practice. La finalul cursurilor complementare, studenții vor susține un test de aptitudini teoretice și practice, în urma căruia li se va elibera un Certificat de absolvire a cursului complementar. Certificatul de absolvire va recunoaște finalizarea cursurilor complementare și dobândirea cunoștințelor specifice. Proiectul are ca țintă atingerea unui număr de 300 de studenți.

Planificarea cursurilor pentru luna octombrie 2020 va fi postată pe pagina web a proiectului http://proinfo.univ-ovidius.ro/, dar și pe platforma de e-learning (MS Teams), în care se vor susține toate cursurile și laboratoarele.

Pentru buna desfășurare a activităților în medii virtuale, studenții vor primi, prin poșta electronică, link-ul de acces pentru fiecare curs, conform planificării, și vor putea interacționa live, folosind orice device, precum smartphone-ul, tableta, desktop-ul sau laptop-ul, cu specialistul care ține, în ziua respectivă, activitatea de formare, dar și cu restul colegilor.

După încheierea procesului de pilotare a celor 6 cursuri demarate în cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“, acestea vor fi incluse în oferta educațională a UOC, mai precis în cadrul programelor de studii ale programului de studii universitare de licență Informatică, sub forma unor discipline opționale.

Potrivit Cererii de finanțare, în proiectarea și elaborarea programei pentru cele 6 cursuri complementare s-a ținut cont de necesitatea introducerii unor servicii de facilitare a învățării adresate studenților, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice competitive/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Proiectul „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ este cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Persoană de contact: Lect.univ.dr. Alexandru Bobe, MANAGER DE PROIECT, e-mail: vicerector.students@univ-ovidius.ro

Website proiect: http://proinfo.univ-ovidius.ro/